Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Čo musí mág urobiť pred vykonaním rituálu?

Predtým ako mág môže čokoľvek vykonať, musí si najskôr urobiť celkový obraz o danom probléme. To znamená, že: v prvom rade je potrebné nájsť a identifikovať príčinu problému ešte predtým, ako sa potom rozhodnete, ktorý rituál vykonáte alebo, ktorý možno v danej situácií použiť.

1. Osobný rozhovor (skype, telefonát) s klientom, na základe ktorého ho bližšie a lepšie spoznáte.
2. Spýtanie sa orákula a zároveň vykonanie astrálnej cesty.

Dôležité je vedieť aj to, že nie všetko je možné za pomoci mágie (týka sa to všetkých 3 oblastí) napraviť.

Magické rituály

Liečenie: Existujú choroby, ktoré možno za pomoci mágie veľmi dobre liečiť, pretože majú energetickú príčinu, alebo človek musí najskôr pochopiť niečo, čo predtým nechápal. V takýchto prípadoch nachádza mágia veľmi dobré uplatnenie. Existujú ale aj choroby, pri ktorých nám mágia nedokáže pomôcť, a je potrebné to konzultovať s lekárom. Mág musí medzi tým rozlišovať - pri psychosomatických ochoreniach môže s mágiou, jogou a dychovými cvičeniami veľmi dobre pracovať, a tak dosiahnuť úspech. Ale to ešte neznamená, že by človek nemal ísť k svojmu lekárovi. Magická pomoc nie je opakom iných liečebných opatrení, nenahrádza lekársku starostlivosť alebo klasickú medicínu. Sprievodne tu môžeme vyhľadať domáceho lekára a/alebo liečiť prírodnými liečivami a magickým prenosom.

Ľúbostná mágia: Tu sa vynára niekoľko otázok - Prečo ho/ju niekto opustil? Existuje medzi týmito ľuďmi naozaj karmické prepojenie? Alebo možno je pre túto osobu lepšie to, že je on/ona sama? Alebo by mohol/mohla on/ona stretnúť v budúcnosti ešte niekoho iného, dokonca lepšieho? Taktiež je dôležité zistiť, prečo sa to vlastne všetko pokazilo? Existuje niekoľko dôvodov: napríklad je niekto príliš plachý, príliš uzavretý, príliš zaneprázdnený, alebo ona/on podvádza svojho partnera alebo ona/on verí tomu, že je dokonalá/ý a partner je totálne naivný.

Ľúbostná mágia: Toto všetko musíme veľmi pozorne posúdiť a zvážiť, či použitie mágie má zmysel alebo nie. V zásade neodporúčame mágiu do veku 24 rokov, pretože títo mladí ľudia potrebujú najskôr nájsť samých seba, a ešte naozaj nevedia, čo v skutočnosti chcú. Napríklad: Ak táto osoba (muž alebo žena) povie, že nemôže žiť bez tejto ženy alebo bez tohto muža a spýtate sa jej prečo, a ona/on vám odpovie, pretože ona/on má napr. pekný zadok, tak mágiu v tomto prípade nemôžete použiť.

Toto musí mág tiež posúdiť. V ktorej životnej fáze sa nachádza tento človek? Existujú naozaj opodstatnené dôvody, prečo tu máme a môžeme použiť mágiu? Päťdesiat percent prípadov nemá jednoducho nič dočinenia s mágiou, pretože napríklad vzťah nie je dostatočne hlboký, pretože ľudia nepoznajú dostatočne dlho a hlboko samých seba, a ani toho druhého človeka. V takýchto prípadoch nemá použitie mágie vôbec žiadny zmysel.

Keď sa predsa len z nejakého dôvodu ukáže, že to má zmysel, tak potom musíme nájsť presnú príčinu problému. Tieto problémy môžu byť veľmi rôznorodé, napr. človek má obavy vyplývajúce z predchádzajúceho vzťahu, alebo sa bojí opäť začať niečo nové, aby sa znovu nesklamal. Tu je mágia vhodná a dá sa to pomocou nej všetko veľmi dobre spracovať. Úlohou mága je teda rozhodnúť o tom, či to má alebo nemá zmysel. Potom zvolí vhodné rituály a prípadne privolá na podporu božstvá.

Postup pred vykonaním rituálu

Mágia peňazí: Aj tu si človek musí opäť veľmi presne zistiť, či to má vôbec niečo spoločné s energiami, alebo je daná osoba jednoducho iba naivná. Napríklad, človek si nemôže nájsť žiadnu prácu - ako je to možné? Môže tu existovať niekoľko dôvodov, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s mágiou. Možno, že daná osoba nemá potrebné vzdelanie alebo neovláda žiadny cudzí jazyk. Alebo sa ukáže, že človek vlastne ani sám nevie, čo by v skutočnosti chcel alebo mal robiť. Tu ide potom viac o to, nájsť seba samého. Meditácia nám môže byť veľmi nápomocná pri hľadaní toho, čo naozaj v živote chceme. Ak máte robiť niečo iba preto, aby ste zarobili peniaze, tak je to vždy zlé.

Mali by ste robiť niečo, čo vás baví a čo vám spôsobuje radosť, a kde máte možnosť ďalšieho rozvoja a môžete pomáhať aj ostatným. Preto je potrebné prísť na to, čo danú osobu baví, a čo by naozaj chcela robiť. Veľmi užitočná môže byť pritom aj nasledujúca otázka: Predstavte si, že ste mŕtvi, čo by ste chceli, aby o vás ľudia hovorili?

Na základe tejto odpovede, ktorú pre seba získate, môžete potom zistiť, čo by ste naozaj chceli robiť a to, aké je vaše skutočné životné poslanie. Môžu však existovať aj magické dôvody, napr. niekto má obrovský strach, a preto vždy pokazí svoje pracovné pohovory. Alebo niekto má veľmi dobré podnikateľské nápady, ale bol niekým prekliaty. Avšak aj chyby z minulosti môžu byť prekážkou toho, že niektoré naše projekty sa nevyvíjajú tak, ako by sme chceli. V takýchto prípadoch je mágia veľmi užitočná a môže nám pomôcť.

Je potrebné zistiť, kde sa skrývajú skutočné dôvody určitých problémov: Či už sú to technické dôvody, ako napríklad to, že firma nie je dobre alebo dostatočne organizovaná a potom to nemá s mágiou nič spoločné. Alebo to má naozaj energetickú príčinu, napr. s organizáciou je všetko v poriadku, ale z nejakého nevysvetliteľného dôvodu sa nám v podnikaní nedarí. Tu môže mágia pomôcť. Daná osoba by na to musela zmeniť aj svoj vnútorný postoj, ale na to, aby prišli tí správni klienti, sa musia zmeniť aj energetické veci naokolo.

Mágov postup:
Ďalej sa pracuje s tarotovými kartami, runami a I-ťingom, kým sa nevytvorí vnútorné prepojenie. Následne môže človek tieto prostriedky veľmi dobre využiť ako orákulum. To znamená, že keď sa mágovi nepodarilo zistiť príčinu nejakého problému astrálnou cestou, tak potom môže použiť runy, aby získal informáciu o tom, kde presne sa problém nachádza. Toto by človek nemal vnímať vedomím/rozumom, ale podvedomím. Tento proces spočíva v tom, že mág môže získať cit a nazbierať veľa skúseností, ako môže s touto energiou zaobchádzať a pracovať s ňou. Toto je proces, ktorým si človek prechádza sám, a ktorý mu nikto nemôže vziať.

Foto 1 © samiramay http://www.fotolia.de I pmalenky
Foto 2 © samiramay http://www.fotolia.de I pmalenky

Mal by som mať oltár? A ak áno, ako by som ho mal najlepšie zhotoviť? A kde ho mám umiestniť?

Biela mágia: Oltár

V každom prípade by ste mali mať oltár, možno aj viaceré, v závislosti od toho, ktoré božstvá vzývate, ku ktorým sa modlíte a ktorým slúži účel daného oltára.

Kde ho najlepšie umiestniť však závisí vždy od toho, kde bývate, od vašich životných podmienok a osobných preferencií a nie od orientácie podľa konkrétnych svetových strán.

V zásade však platí jedno: Chránené miesto, ktoré nie je každému viditeľné alebo ku ktorému nemá každý prístup, je pre oltár a bielu mágiu vždy vhodnejšie. Toto miesto musíte po nejakú dobu nabíjať a izolovať ho od negatívnych myšlienok. Je potrebné odstrániť z tohto miesta všetky rušivé energie a bytosti. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí neveria v mágiu alebo dokonca si z mágii samotnej alebo o ľuďoch, ktorí ju praktizujú robia žarty, pretože sami nie sú duchovne vyvinutý. Takýto ľudia by nemali mať, pokiaľ to je možné, k oltáru žiadnu prístup. Ak aj napriek tomu prídu do kontaktu s týmto miestom, budete ho potom musieť dôkladne vyčistiť.

Ďalej platí, že žiadny oltár by ste nemali napodobňovať. Oltár pre mágiu lásky v Indii, zasvätený hinduistickému bohovi Šivovi, nemusí byť nutne vhodný aj pre Nemecko či Slovensko, pretože s mnohými hinduistickými božstvami môžeme len málo dosiahnuť, keď sme sami vyrastali v kresťanskom duchu. V takomto prípade je zmysluplnejšie vyhotoviť oltár pre mágiu lásky na počesť Márie Magdalény. V Afrike, by však na druhej strane bol ľúbostný oltár dozaista zasvätený bohyni lásky Erzuli, pretože ľudia ju tam považujú za inú osobu a uctievajú ju ako Erzuli.

Ale či už Šiva, Erzuli alebo Mária Magdaléna – všetci traja predstavujú nakoniec rovnaké božstvo, tú istú osobu, ktorá však žila na Zemi v rôznych časoch. My sami sa musíme dobre cítiť s božstvom, ktoré uctievame, ku ktorému sa modlíme a ktorému zasvätíme svoj oltár.

Oltár sa robí na stole z prírodného materiálu, ako je drevo, sklo, kov alebo priamo na zemi. Na oltári nesmie chýbať päťcípa magická hviezda v kruhu. Na oltári by mali byť vždy aj dary pre pomocných duchov a bytosti. Darujú sa veci, ktoré adept sám považuje za chutné a dobré. Daruje sa hlavne ovocie, sladkosti, kvety, oriešky a voňavé korenia ako škorica, vanilka a podobne. Tieto dary stoja na oltári 7 dní a obetujú sa do tečúcej vody alebo sa zakopú. Pritom sa vysloví krátka ďakovná modlitba.

Na oltári môžu byť rôzne prírodné predmety, ktoré oltáru dávajú zvláštny význam alebo symboly, ktoré sú priradené určitému bohu.

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivova