Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Pred nejakým časom som vykonal/a kúzlo lásky, napriek tomu nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.

Mágia lásky

Zoslabuje sa účinnosť prvého kúzla lásky, keď vykonám nejaké ďalšie kúzla?

Na túto otázku neexistuje žiadna jednoznačná odpoveď, pretože to vždy závisí od prvého kúzla, ktoré bolo vykonané. Niektoré kúzla môžeme ľubovoľne opakovať a kombinovať, najmä tie, ktoré pracujú s pozitívnou energiou a pozitívnymi emóciami. Začína sa to zapálením červených sviečok, zlepením fotografií alebo malými darčekmi pre božstvá.

Napriek tomu: Veľké rituály, pri ktorých sa privoláva aj určité božstvo a prinášajú sa mu obete na to, aby sme sa ubezpečili, že nás božstvo pri rituály podporí, a tieto obety aj prijalo, sa nesmú nikdy opakovať! Keby sme tieto hlavné rituály opakovali, tak by to poukazovalo na nedôveru v privolávané božstvo, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívne následky.

Pokiaľ si chcete privolať na pomoc božstvo, ako je napríklad Shiva alebo Erzulie, tak budete musieť počkať a splniť najskôr svoje vlastné úlohy.

Práve pri takomto veľkom rituáli odhaľuje božstvo otvorene nielen daný problém, ale tiež poukazuje na naše vlastné úlohy. Ako príklad by sme chceli uviesť vzťah, ktorý sa rozpadol na základe žiarlivosti jedného z partnerov. Ľúbostná mágia: božstvo prisľúbilo, že vráti tú druhú osobu naspäť, keď daný človek splní svoj vlastný sľub na 100 % a dotiahne ho úspešne do konca: Dostať pod kontrolu svoju žiarlivosť. Až potom, keď to skutočne zvládol a dostal pod kontrolu, tak až vtedy môže očakávať výsledok. Náš vlastný sľub a naše úlohy musia byť bezpodmienečne splnené ako prvé!

Podobné je to aj pri mágii liečenia. Ten, kto trpí na rakovinu, a napriek tomu ďalej fajčí cigarety, musí prestať fajčiť, aby rakovinu skutočne porazil. V opačnom prípade sa mu choroba, rakovina, bude vracať stále naspäť.

Foto © heywoody http://www.fotolia.de I pmalenky