Mágia: Pracovné modely

Ako funguje biela mágia?

Mágia: Pracovné modely

Ako v skutočnosti "funguje" biela mágia?

Mágia je forma energie a je vždy neutrálna. Pojem - Mágia - pochádza z perzštiny, vtedy tak volali kňaza, ktorý bol zároveň aj skúseným liečiteľom (mágom). Mágia sama o sebe je však omnoho staršia, ako toto slovo a patrí k prvým schopnostiam ľudí, ktorí sa vyznali v zákonitostiach prírody a v jej sile. Je to umenie alebo veda, ide o javy ovplyvnené vôľou mága, ktoré sú zodpovedné za súlad a harmóniu.

Po prvé existuje duchovný alebo démonologický model. Tento model spočíva vo viere, že v každej "veci", či už v živej alebo neživej, sa ukrýva duša. V bytosti, akou je napríklad kameň, ale aj vo väčšom charaktere, akým sú živočíšne druhy.

Ako príklad by sme chceli uviesť "opičiu dušu" živočíšneho druhu opíc. Japonskí vedci zistili pri testovaní niečo veľmi zaujímavé: Skupinu testovacích opíc postavili pred problém, ktorého riešenie museli zvieratá nájsť vlastnými silami. Potom, čo primát dokázal problém vyriešiť, postupovali podobne nielen zvieratá vo výskumnom zariadení, ale aj mnohé opice žijúce vo voľnej prírode v úplne iných regiónoch, na ostrovoch, v krajinách.

Táto výmena informácií sa uskutočňuje vďaka duši, ktorú má nielen každé zviera, ale aj celý druh opíc.

V bielej mágii je možné prostredníctvom astrálnych ciest nájsť prístup do duchovného sveta, za účelom získania informácií a ovplyvnenia skutočnosti na základe toho, ako s týmito informáciami naložíte (napríklad rituálmi alebo obetami).

Biela mágia

Ďalším modelom je energetický model. Vychádzame teda zo skutočnosti, že všetky bytosti obklopujú energetické polia, a tie sa môžu medzi sebou aj premiešavať. Mág by mal, dokonca musí mať viac energie ako ostatné bytosti. Je schopný prekročiť hranice energie, rozšíriť svoju vlastnú energiu, a tým získať vysvetlenie o iných formách života a nezáleží na tom, ako ďaleko sú, dokonca ich tým môže aj ovplyvňovať.

Tretím modelom je psychologický model, ktorý sa vzťahuje len na človeka ako bytosť. Ako príklad tu uvedieme mágiu lásky, pri ktorej mág stimuluje "psyché", presnejšie podvedomie, a tak k nemu získa prístup. Biely mág musí mať takéto schopnosti, aby získal vplyv, pretože práve s bielou mágiou je možné psychologicky ovplyvniť veľa vecí. Práve preto sú také dôležité aj rozhovory medzi mágom a klientom.

Mágia

Biela mágia


Ako posledný a zároveň štvrtý model by sme radi spomenuli informačný model. Predstavme si, že sme bytosti podobné počítačom nesúce v sebe rôzne programy, na ktoré je možné vplývať. Nielen na vlastné, ale aj na programy iných, aby tak bolo možné preniesť, či umiestniť určité informácie alebo aj lásku a podobne. Je to možné aj bez mágie, ale často si toho nie sme vedomí. Častokrát sa ovplyvnenie uskutoční nevedome prostredníctvom rozhovorov alebo pozitívnych myšlienok; v ťažkých situáciách je to zjavnejšie. Ak niekomu podáme ruku, keď leží na smrteľnej posteli, alebo mu povieme nejaké veci, vplýva to na danú osobu mimoriadne výrazným a intenzívnym spôsobom. Čím viac sme pod stresom, alebo sme obklopení neprirodzenými životnými podmienkami, tým menej sme si tohto vplyvu vedomí – človek je príliš zaneprázdnený sám sebou. Získanie vplyvu a získanie vstupu do týchto sfér je obzvlášť dobre možné najmä v bezmyšlienkovitom stave - ako napríklad v meditácii.

Biely mág sa neodlišuje tým, že robí niečo iné. Musí si byť vedomí toho, že nesie zodpovednosť, a to nielen za jednu osobu, ale aj za mnoho ďalších životov. Musí si byť vedomý toho, "prečo" robí veci, ktoré robí, "čo" vlastne robí a "s akým cieľom". Odkiaľ prišiel impulz? Ak to pochopíme a dokážeme ovládať u seba samého, potom to dokážeme pochopiť a ovplyvniť aj u iných - pričom človek rád preskočí tento prvý spomínaný krok! Často sa stáva, že človek nie je so sebou úplne vyrovnaný a myslí si, že stačí jednoducho zapáliť zopár sviečok, a tak ovplyvní ostatných. Avšak to nie je správne. V prvom rade musí vždy ovládať a mať pod kontrolou seba samého!

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Monika Slivová

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Ľúbostná mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na ľúbostnú mágiu a spájanie partnerov.

Nemilujeme, pretože nechápeme. Nechápeme, pretože nemilujeme.
Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.