Impressum VOP

Ľúbostná mágia

Impressum, ochrana osobných údajov

Texty, obrázky, grafiky použité na našej webovej stránke sú chránené zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšou legislatívou na ochranu. Tieto materiály môžu byť použité výhradne na osobné a nekomerčné účely, a to úplne alebo čiastočne.

Nepoužívam tu žiadny analytický softvér.


Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Slovensko

+421 902 734 483
E-mail: monika@magierindamona.com

IČO: 47772573
Číslo živnostenského registra: 430-45478, okresný úrad Nitra


Odporúčania pre zdravie uvedené na tejto webovej stránke nenahrádzajú návštevu lekára! Obsah webovej stránky slúži výhradne iba na informačné účely. Meditácie a užívanie doplnkov výživy je na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné riziko. Nezodpovedáme ani priamo ani nepriamo za škody akéhokoľvek druhu, ktoré boli spôsobené informáciami, ktoré sú tu uvedené.

Údaje, ktoré nám pošlete...

So všetkými osobnými údajmi, ktoré potrebujeme na bezplatnú analýzu zaobchádzame prísne dôverne. Ak sa niekto rozhodne, že sa nestane našim klientom, budú údaje z nášho systému vymazané. Ak nás znovu kontaktuje neskôr, tak nám musí všetky požadované údaje poslať ešte raz. Tieto údaje (e-maily a prílohy, SMS, správy WhatsApp...) budú vymazané približne jedenkrát za 3 mesiace. Na požiadanie klienta budú vymazané okamžite.
Keď sa niekto stane našim klientom, uschováme si tie údaje, ktoré sú potrebné pre nevyhnutnú komunikáciu a rituály. Každý klient s nami komunikuje takým spôsobom, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Napríklad prostredníctvom e-mailu, cez mobil, telefón, Skype, WhatsApp, Zoom, Facebook, Twitter... Tieto údaje sú prísne dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Vaše osobné údaje nebudú zasielané tretím stranám. Ak chce náš klient vedieť, čo sme si o ňom uschovali, môže sa kedykoľvek pozrieť do svojho e-mailového priečinku prichádzajúcich správ alebo sa pozrieť, čo nám poslal cez Facebook, WhatsApp alebo podobné aplikácie… Samozrejme neuschovávame všetko, iba to, čo potrebujeme, ako bolo uvedené vyššie: "pre nevyhnutnú komunikáciu a rituály". To, čo je potrebné, je vždy individuálne. Údaje budú použité pre individuálne konzultácie s klientom, pre poskytnutie pre daný prípad dôležitých informácií, pre vedenie a usmerňovanie klienta a pre rituály. Klient sa tiež zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a v prípade porušenia si vyhradzujeme právo ukončiť našu spoluprácu a negarantujeme výsledok magickej činnosti.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Ľúbostná mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na ľúbostnú mágiu a spájanie partnerov.

Nemilujeme, pretože nechápeme. Nechápeme, pretože nemilujeme.
Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.