Ľúbostná mágia Logo

                      

Sexuálna mágia

Sex & mágia

Sexuálna mágia alebo aj mágia sexu je v dnešnej dobe veľmi dôležitou témou. Veľa ľudí dnes trpí depresiami, závislosťou a pripútanosťou vo vzťahoch.

Všetci sme jedno. Na začiatku stvorenia vesmíru bolo slovo, energia a zámer. Najskôr bol len duch, láska a duša, ktoré sa potom stali hmotou.

Máme dva póly, aby sme sa mohli lepšie rozvíjať a mať sex nie je žiadny hriech. Problém je v tom, že pri sexe nejde o Áno alebo Nie, ale podobne ako pri jedle, ide o kvalitu ... o to, čo, koľko a prečo. Každý, kto príliš veľa alebo príliš málo je, bude trpieť. Každý, kto vidí v jedle uspokojenie, alebo sa snaží jedlom eliminovať stres, zlyhá. Pri sexe je to podobné!

Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.

Význam sexuálnej mágie

Všetci sme jedno

Sex môže byť dverami k božskému, pretože pri ňom môžeme prežiť vetu: „Všetci sme jedno“. Sex nás môže priviesť do neba, keď ho prežívame s vášňou, nežnosťou a citom a sex môže otvoriť dvere do pekla, ak ho naplníme násilím, krvou a krutosťou.

Dnes sa žiaľ príliš veľa pozornosti venuje rôznym technikám, pričom oveľa viac ide o dušu a o srdce. Sex bez srdca, sex bez citov nie je dobrý, rovnako ako rýchle občerstvenie nie je dobré pre náš žalúdok. Každý, kto sa pokúša praktizovať rôzne techniky, ako napríklad päťdesiat odtieňov sivej alebo niečo podobné, bez srdca, nepoužíva sex správne.

Je tu jeden veľmi dobrý americký psychológ, Dr. David Schnarch. Napísal niekoľko známych kníh, okrem iného, - Psychológia sexuálnej vášne a Intimita a žiadostivosť: Sexuálna vášen v dlhodobých vzťahoch. Popisuje v nich niekoľko veľmi dobrých techník, ako napríklad mať otvorené oči pri bozkávaní... alebo nechať otvorené oči pri samotnom akte lásky.

Je to len technika, nemali by ste ju používať alebo sa ju snažiť uplatňovať príliš kŕčovito. Nejde o to, aby ste mali otvorené oči za pomoci lepiacej pásky! Ide o to, aby ste sa spojili s partnerom. Nielen na fyzickej úrovni, ale aj hlbšie! Odporúča aj mnoho ďalších užitočných techník. Napríklad, keď hladkáte partnera, snažte sa dať všetku svoju pozornosť, všetku svoju lásku do tohto láskania. Nejde tu o techniku, ale ide o srdce a city! Ak sa niekoho dotknete celým svojím srdcom, tí druhí to budú cítiť. Prostredníctvom toho môžeme jasne vnímať a cítiť túto jednotu medzi dvoma ľuďmi alebo dokonca medzi človekom a Bohom. Túto jednotu možno cítiť a pociťovať len prostredníctvom duše a lásky. Ďalšia technika, ktorú autor popisuje vo svojej knihe je nasledujúca: Dlhé objatie, v ktorom zostanete tak dlho, kým sa nezačnete uvoľňovať. Môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút.

Úprimnosť srdca a duše

Nauč sa milovať seba samého

Tieto techniky vám nič neprinesú, ak ich robíte bez srdca a duše, len ste ich jednoducho urobili. Také isté je to aj s modlitbou a meditáciou. Nejde len o techniku! Pri meditácii sa môžem pozerať do sviečky a myslieť pritom na sex. Je to potom meditácia? Samozrejme, že nie. Môžem sa modliť a myslieť pritom na, - chcel by som mať nové BMW. Je to modlitba? Samozrejme, že nie. S láskou je to rovnaké, keď sa jej človek skutočne úplne odovzdá. Ak chcete partnera cítiť, precítiť a dotýkať sa ho, nielen telom, ale aj dušou, celou svojou pozornosťou, potom sa môžete spojiť s človekom a jeho dušou. Spojíte sa tak silno, že cítite a chápete dušu toho druhého. To vám dá oveľa viac intimity a táto intimita prináša oveľa väčšiu intenzitu.

Veľa párov má po určitom čase problémy v posteli, pretože sa to začne považovať za akýsi druh obchodu. Žena si myslí,- Spávam s tebou a za to mi niečo kúpiš, zabezpečíš ma. Muž si myslí,- Potrebujem tvoje telo, aby som sa odmenil a cítil som sa dobre. Ani jeden z nich to ale nepovie... Namiesto toho povedia: „Milujem ťa...“

S láskou nemôžete obchodovať. Musíte byť úprimný k sebe samému a tiež k svojmu náprotivku, musíte vyjadriť svoje myšlienky a pocity, povedať tomu druhému, čo vás ťaží... aj keď je to pre vás bolestivé. Keď ste k svojmu partnerovi v slovách a intimite pravdivý, môže to pri sexe viesť k niečomu vyššiemu. Váš vzťah sa prehĺbi...

To znamená, že cítim v sebe Boha. Cítim Boha v mojom partnerovi/mojej partnerke a tak sa môžeme navzájom podporovať a spoločne napredovať na ceste lásky.

Sex nie je hriech

Ak používate sex a sexuálnu mágiu ako nástroj na to, aby ste zažili určité choré techniky, nikto si to nebude užívať. Je to ako s jedlom. Nejde o to, koľko jete, ale ako zdravo jete.

  • Použitie sexu v čiernej mágii.

  • Sex nie je hriešny, ale prečo nám vždy hovorili, že to tak je? Pretože rôzne náboženstvá rozšírili, že sex je hriech, aby mohli lepšie riadiť a kontrolovať ľudí! Tieto kluby hovoria: „Ak cítite sexuálnu žiadostivosť alebo ste mali sex, ste hriešnik a musíte robiť to, čo vám hovoríme! V opačnom prípade skončíte v pekle! Musíte patriť do nášho klubu, aby ste odčinili svoje hriechy.“ Môžeme tu vidieť dvojitú morálku, pretože mnohí, ktorí to kázali, žili sami aktívnym sexuálnym životom. Deti boli v kláštoroch alebo aj hocikde inde zneužívané, boli používané na choré rituály. To nie je skutočná cesta k duchovnosti alebo k Bohu.

  • Sila mágie pochádza z našej duše, keď sa naša duša realizuje, prehovára naša individualita, spája sa s našou dušou, dostáva človek neuveriteľné sily. Energetická konštrukcia človeka. Prapôvodné znalosti. Konštrukcia človeka v neviditeľnom svete. Túto silu musíme používať múdro. Jedlo nám môže dať veľa sily, ale zlé jedlo nás môže tiež oslabiť alebo dokonca zabiť. Sex nám môže otvoriť dvere do neba alebo sa dvere stanú pre nás dverami do pekla.

  • Došlo k mnohým mylným predstavám, pretože mnoho svätých žien a mužov obetovalo svoju sexualitu na dosiahnutie vyššieho cieľa. Ženy transformovali svoju sexualitu tak, aby táto energia slúžila pre dobro všetkých ľudí a Matky Zeme. Takéto kňažky sa nazývali - nebeskí vtáci, pretože stáli jednou nohou v inom svete. Neboli to žiadne orgie, tieto ženy posielali svoju energiu iným na to, aby ľudia mohli ľahšie dosiahnuť duchovný pokrok a aby bolo menej zemetrasení a prírodných pohrôm.
  • Muži môžu v sebe akumulovať svoju sexuálnu energiu a tak získať väčšiu moc, aby mohli pôsobiť ako ochranní rytieri alebo bojovníci pravdy. Niečo také ale nemôžete dosiahnuť, keď si myslíte, že sex je niečo zlé. Sexuálna energia nie je negatívna, sexuálna energia je niečo úplne normálne. Iba ten, kto slúži Bohu, dokáže túto sexuálnu energiu transformovať, viesť ju k vyšším centrám a získať tak špeciálne sily. Ak sa o to pokúsi niekto, komu okrem získania moci nejde o nič iné, ale nie je dostatočne duchovný a pokorný, postihne ho/ju jednoducho psychická choroba a skončí na psychiatrii.

  • V našom vnútri sú 2 dvere, cez ktoré musíte prejsť, aby ste mohli transformovať svoju sexuálnu energiu. V týchto dverách musíte preukázať svoju čistotu, pravdu a lásku k Bohu. Musíte získať veľa vonkajšej múdrosti. Odporúča sa čítať rôzne sväté písma z celého sveta. Musíte získať vnútornú múdrosť, musíte pochopiť, ako funguje vaša hlava, vaše ego, vaše vedomie. Ako nás môžu naše myšlienky klamať a ako sa proti nim môžeme postaviť. Najskôr musíte pochopiť, odkiaľ prichádzajú vaše myšlienky a pocity a musíte byť schopní svoje vlastné myšlienky a pocity vedome riadiť. Tu sa o tom môžete dozvedieť viac: 5 vnútorných hlasov.

  • Až vtedy, keď to dokážete, môžete transformovať svoju sexuálnu energiu. Ak sa o to pokúsite skôr za tým účelom, aby ste získali magické sily alebo dosiahli svoje egoistické ciele, jednoducho zošaliete. Preto môže byť mágia sexu, sexuálna mágia alebo sex ako taký dverami do nebies, keď ho praktizujete s dušou a srdcom, pretože vďaka tomu rozpoznáte, že sme všetci jedno. Alebo otvára dvere k zatrateniu, do pekla. Je to veľmi chúlostivá téma a odporúčam tu vysielanie televízie AllatRa: Sex a Duchovná cesta (české titulky), ako aj knihy od Davida Schnarcha: Psychológia sexuálnej vášne (v nemeckom jazyku) a Intimita a žiadostivosť: Sexuálna vášen v dlhodobých vzťahoch (v nemeckom jazyku).

© Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Monika Slivová I Daghan-Malenky GmbH

Ľúbostná mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, komunikáciu a sebaúctu!

Ľúbostná mágiaPartner snov - ako ho nájsť, udržať si ho alebo ho získať naspäť.
Ľúbostná mágia Logo

Nie to, čo sa nám stane, ale to, ako na to reagujeme, vytvára naše skúsenosti a programuje naše podvedomie.

© 2012 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Magička Damona