Astrálne cestovanie

Ako sa naučiť astrálne cestovať ☞ Tipy & Triky ✔

Astrálne cestovanie

Čo je to astrálne cestovanie?

Astrálna cesta je pre mága dôležitý postup pre získanie informácií o určitých udalostiach a dejoch s nimi spojenými.

Aby bolo jasné, každý človek astrálne cestuje počas spánku. Mág však potrebuje pre svoju činnosť astrálne cestovať pri plnom vedomí. Zasvätený mág má prístup až k ôsmym astrálnym rovinám.

Pre vysvetlenie pojmu „astrálna rovina“: Je to určitá frekvencia vibrácie, vyššej alebo nižšej, akou vibruje náš svet, v ktorom sa nachádzame. Je vedecky dokázané, že mačky alebo psy, môžu počuť iné tóny, vyššie alebo nižšie, ktoré človek nemôže počuť. Rovnako existujú rôzne iné svety, vo svojich vibračných frekvenciách.

Ako trénovať astrálne cestovanie, a čo to vlastne je?


Ľudia, ktorí sa chcú naučiť a robiť astrálne cestovanie, sa na začiatku stretávajú s veľkou prekážkou. Je ňou STRACH, že by mohli prísť o svoju myseľ. To je absolútny nezmysel! O myseľ neprídeme, ale ju preľstíme.

Pripomeňme si meditáciu, prečo by sme mali meditovať? Predsa z jednoduchého dôvodu - aby sme svoju myseľ upokojili. Išli pri nej stále hlbšie, a našli pokoj a uvoľnenie. Najprv je potrebné dosiahnuť stav bez myšlienok. Takže meditujeme, pokiaľ bezmyšlienkový stav nenastane. Až tým nastane v človeku istá zmena, čím sa dokáže úplne inak, a oveľa hlbšie sústrediť. Spočiatku nie je nutné dosahovať stav bez myšlienok na dlhý čas (veľakrát odporúčaných 20 alebo aj viac minút). Naozaj stačí len pár minút. Až keď získame prax v meditácii, má význam a zmysel začať s astrálnym cestovaním. Pri ňom zaujmeme pre nás pohodlnú pozíciu. Dôležité je, aby sme mali stabilitu a nepadali doprava alebo doľava.

Astrálne cestovanie

Foto © Slávka Strešňáková

Najvhodnejšie je ležať na chrbte, alebo zaujať sed v lotosovej pozícii. Potom vchádzame celou svojou pozornosťou dovnútra a sústreďujeme sa na svoju energiu v tele. Všetku energiu, ktorou dokážeme narábať, zameriame na jedno miesto v tele – nazývané solar plexus. Ak sa podarí zamerať celú svoju energiu do tohto bodu, potom je možné si predstaviť, že sa celou svojou koncentráciou vymrštíte nahor, alebo tam samovoľne vystúpate.

Astrálne cestovanie

Biela mágia

Astrálne cestovanie: Ako na to?

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivova

Prvým úspechom astrálneho cestovania je, že sa sami môžeme pozorovať zhora. Niečo také mnohí ľudia niekedy zažívajú pri meditácii. Obvykle sa zľaknú a často ich prepadne panika. Ono je to tak: Ak sa zľakneme, nastúpi silná emócia, následkom ktorej sa vrátime späť do svojho tela. To môže spôsobiť vznik istých vnútorných blokov, alebo to zanechá stopy, ktoré človek musí nájsť a uvoľniť ich. Ak človek – mág má robiť skutočné astrálne cesty, mal by byť oslobodený od všetkých negatívnych spomienok a blokov.

Je potrebné zapojiť nielen celú predstavivosť a koncentráciu, ale aj dýchanie. To znamená, že je dôležité naučiť sa plný jogový dych. Ten je súhrou brušného, hrudného a podkľúčového dýchania.

1. Brušné dýchanie – ním sa začína plný jogový dych. Nádychom do brucha.
2. Hrudné dýchanie – ním sa v plnom jogovom dychu pokračuje. Nádychom do rebier.
3. Podkľúčové dýchanie – ním sa ukončuje plný jogový dych. Nádychom pod kľúčne kosti.

Postupne sa naučíme sa dýchať všetkými tromi spôsobmi. Potom ich spojíme do jedného. Keď sme sa to naučili a ovládame plný jogový dych, môžeme postupovať nasledovne:

- Ak robíme astrálne cestovanie dopoludnia, dávame dôraz na hlbšie výdychy a súčasne vykonávame cvičenie koncentrácie – sústredenia.
- Ak robíme astrálne cestovanie popoludní, dávame dôraz na hlbšie nádychy. A samozrejme vykonávame cvičenie koncentrácie.

Biela mágia.

Je tu dôležitá skutočnosť:

„Ak je dych nepravidelný, býva duch nepokojný. Ak dýchame pokojne, je pokojný aj duch.“

Prirodzene veľa závisí aj od toho, ako sa v skutočnosti cítime. Ak máme pocit, že sme príliš naplnení energiou a cítime potrebu niečo robiť, musíme viac upokojiť našu myseľ a súčasne sa sústrediť na upokojujúce dýchanie. Takže keď je mág úplne naplnený energiou a cíti sa veľmi dobre, sústredí sa viac na výdych. Ak sa po energetickej stránke až tak dobre necíti a nie je úplne naplnený energiou, viac sa sústredí na nádych.

Čím viac vzduchu vydýchneme, tým viac dokážeme vdýchnuť čerstvého vzduchu. Takže pravidelne vydychujte a zhboka sa pomaly nadychujte.

Výdychy a nádychy musia byť dostatočne silné, aby došlo k tzv. hyperventilácii. To znamená, že zámerne naberáme do pľúc viac vzduchu, ako v skutočnosti potrebujeme. A ostávame pritom úplne pokojní. To spôsobí, že náš duch je potom pripravený opustiť telo. A keď to ešte spojíme so silnou koncentráciou, zažijeme to, že dokážeme opustiť svoje telo.

Plné jogové dýchanie je pre človeka veľmi prirodzené a zdravé. Ale paradoxne sa v dnešnej dobe málo používa. Tu je malá navigácia, ako na to.

Nácvik plného jogového dychu: Najlepšie sa robí v ľahu na chrbáte v absolútne uvoľnenej pozícii. Nadýchnite sa nosom hlboko do brucha. Následne vtiahnite vzduch hore do hrudníka až pod kľúčnu kosť. Potom pomaly vydýchnite nosom. Urobte to tak, aby najprv kleslo brucho a až potom hrudník. Vlastne najdôležitejší je výdych. Nie nádych. (!)

Nácvik astrálnej cesty

Odporúčanie: Rozdelenie astrálnej cesty do niekoľkých častí:

1. Plný jogový dych – je popísaný v predošlých riadkoch. Je potrebné, dýchať všetkými tromi zložkami, brušným, hrudným a aj podkľúčovým dychom.

2. Dychové cvičenia – môžeme ich cvičiť aj na začiatku meditácie. To znamená, že s nimi začíname na začiatku meditácie. Predtým, než zájdeme do naozaj hlbokej meditácie, praktizujeme zosilnené nádychy alebo výdychy podľa toho, ako sa cítime. To spôsobí hyperventiláciu, na ktorú si naše telo zvyká, pokým meditujeme. Tak dosiahneme stav, v ktorom dokážeme počuť, cítiť alebo vidieť veci – javy, ktoré pri normálnom bdelom vedomí počuť, cítiť alebo vidieť nedokážeme.

Pri prvej astrálnej ceste sa vždy s NIEKÝM stretneme. To znamená, že nás prijme a privíta DUCH, ktorý nám pri našej astrálnej ceste bude pomáhať. Predpokladom a oprávnením na vstup do astrálnej úrovne bytia je správny a dostatočný duchovný rozvoj. To znamená, že najskôr musím byť pánom samého seba, mať pod kontrolou svoj vlastný život a mať tie najlepšie úmysly. Keď tieto predpoklady mám a spĺňam, potom som oprávnený vkročiť do astrálnej roviny bytia, a spomenutý DUCH so mnou bude komunikovať.

Ak ešte nie sme oprávnení vstúpiť do astrálnej roviny bytia, bude sa tento duch pokúšať s nami bojovať. Vtedy nám neostáva nič iné, ako ukázať silu a duchovnou cestou cez myšlienkové boje s týmto duchom bojovať. Jedine víťazstvo nad týmto duchom nás pustí ďalej.

3. Cvičenie na koncentráciu – sú tiež popísané v predošlom texte. Celou svojou koncentráciou a nazbieranou energiou vchádzame do nášho tela. To znamená, že všetku energiu sústredene vkladáme do presného bodu v našom tele. S touto nazbieranou energiou a kmitaním vyjdeme mimo svojho tela tak, že sa na seba môžeme pozerať zhora. Miesto sústredenia na úrovni tela volíme podľa toho, na akú astrálnu rovinu sa práve chceme dostať. Alebo podľa toho, s ktorou bytosťou chceme nadviazať kontakt. Takže sa nemusíme koncentrovať len a len na solar plexus, ale dá sa sústrediť aj na iné čakry v tele. Na začiatku astrálneho cestovania treba však ísť postupne. Najprv rozvíjaním sa cez nazbieranú energiu a sústreďovaním na určité body v našom tele. Robíme tak zľahka a nenásilne, až kým ho predsa raz dokážeme opustiť.

Upozornenie: Každá myšlienka je nástroj a súčasne energia. DUCH sa stará o to, aby sa ľudia, ktorí ešte nie sú dobre pripravení, vystrašili a držali sa ďalej od pokusov astrálne cestovať. To isté platí aj pre ľudí, ktorí sú čierni mágovia.

Čierny mág je človek, ktorý zapredal svoju dušu, čím získal na krátku dobu určité želané schopnosti. Ale po svojej smrti, musí duša čierneho mága slúžiť duchovi, ktorému sa zapredal. A ešte jedna veľmi dôležitá informácia, ktorú by sme nemali podceňovať: Čierny mág sa nikdy nemôže a nesmie znovu inkarnovať.

Astrálne cestovanie Logo

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Ľúbostná mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na ľúbostnú mágiu a spájanie partnerov.

Nemilujeme, pretože nechápeme. Nechápeme, pretože nemilujeme.
Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.