Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Pred nejakým časom som vykonal/a kúzlo lásky, napriek tomu nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.

Mágia lásky

Zoslabuje sa účinnosť prvého kúzla lásky, keď vykonám nejaké ďalšie kúzla?

Na túto otázku neexistuje žiadna jednoznačná odpoveď, pretože to vždy závisí od prvého kúzla, ktoré bolo vykonané. Niektoré kúzla môžeme ľubovoľne opakovať a kombinovať, najmä tie, ktoré pracujú s pozitívnou energiou a pozitívnymi emóciami. Začína sa to zapálením červených sviečok, zlepením fotografií alebo malými darčekmi pre božstvá.

Napriek tomu: Veľké rituály, pri ktorých sa privoláva aj určité božstvo a prinášajú sa mu obete na to, aby sme sa ubezpečili, že nás božstvo pri rituály podporí, a tieto obety aj prijalo, sa nesmú nikdy opakovať! Keby sme tieto hlavné rituály opakovali, tak by to poukazovalo na nedôveru v privolávané božstvo, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívne následky.

Pokiaľ si chcete privolať na pomoc božstvo, ako je napríklad Shiva alebo Erzulie, tak budete musieť počkať a splniť najskôr svoje vlastné úlohy.

Práve pri takomto veľkom rituáli odhaľuje božstvo otvorene nielen daný problém, ale tiež poukazuje na naše vlastné úlohy. Ako príklad by sme chceli uviesť vzťah, ktorý sa rozpadol na základe žiarlivosti jedného z partnerov. Ľúbostná mágia: božstvo prisľúbilo, že vráti tú druhú osobu naspäť, keď daný človek splní svoj vlastný sľub na 100 % a dotiahne ho úspešne do konca: Dostať pod kontrolu svoju žiarlivosť. Až potom, keď to skutočne zvládol a dostal pod kontrolu, tak až vtedy môže očakávať výsledok. Náš vlastný sľub a naše úlohy musia byť bezpodmienečne splnené ako prvé!

Podobné je to aj pri mágii liečenia. Ten, kto trpí na rakovinu, a napriek tomu ďalej fajčí cigarety, musí prestať fajčiť, aby rakovinu skutočne porazil. V opačnom prípade sa mu choroba, rakovina, bude vracať stále naspäť.

Foto © heywoody http://www.fotolia.de I pmalenky

Čo musí mág urobiť pred vykonaním rituálu?

Predtým ako mág môže čokoľvek vykonať, musí si najskôr urobiť celkový obraz o danom probléme. To znamená, že: v prvom rade je potrebné nájsť a identifikovať príčinu problému ešte predtým, ako sa potom rozhodnete, ktorý rituál vykonáte alebo, ktorý možno v danej situácií použiť.

1. Osobný rozhovor (skype, telefonát) s klientom, na základe ktorého ho bližšie a lepšie spoznáte.
2. Spýtanie sa orákula a zároveň vykonanie astrálnej cesty.

Dôležité je vedieť aj to, že nie všetko je možné za pomoci mágie (týka sa to všetkých 3 oblastí) napraviť.

Magické rituály

Liečenie: Existujú choroby, ktoré možno za pomoci mágie veľmi dobre liečiť, pretože majú energetickú príčinu, alebo človek musí najskôr pochopiť niečo, čo predtým nechápal. V takýchto prípadoch nachádza mágia veľmi dobré uplatnenie. Existujú ale aj choroby, pri ktorých nám mágia nedokáže pomôcť, a je potrebné to konzultovať s lekárom. Mág musí medzi tým rozlišovať - pri psychosomatických ochoreniach môže s mágiou, jogou a dychovými cvičeniami veľmi dobre pracovať, a tak dosiahnuť úspech. Ale to ešte neznamená, že by človek nemal ísť k svojmu lekárovi. Magická pomoc nie je opakom iných liečebných opatrení, nenahrádza lekársku starostlivosť alebo klasickú medicínu. Sprievodne tu môžeme vyhľadať domáceho lekára a/alebo liečiť prírodnými liečivami a magickým prenosom.

Ľúbostná mágia: Tu sa vynára niekoľko otázok - Prečo ho/ju niekto opustil? Existuje medzi týmito ľuďmi naozaj karmické prepojenie? Alebo možno je pre túto osobu lepšie to, že je on/ona sama? Alebo by mohol/mohla on/ona stretnúť v budúcnosti ešte niekoho iného, dokonca lepšieho? Taktiež je dôležité zistiť, prečo sa to vlastne všetko pokazilo? Existuje niekoľko dôvodov: napríklad je niekto príliš plachý, príliš uzavretý, príliš zaneprázdnený, alebo ona/on podvádza svojho partnera alebo ona/on verí tomu, že je dokonalá/ý a partner je totálne naivný.

Ľúbostná mágia: Toto všetko musíme veľmi pozorne posúdiť a zvážiť, či použitie mágie má zmysel alebo nie. V zásade neodporúčame mágiu do veku 24 rokov, pretože títo mladí ľudia potrebujú najskôr nájsť samých seba, a ešte naozaj nevedia, čo v skutočnosti chcú. Napríklad: Ak táto osoba (muž alebo žena) povie, že nemôže žiť bez tejto ženy alebo bez tohto muža a spýtate sa jej prečo, a ona/on vám odpovie, pretože ona/on má napr. pekný zadok, tak mágiu v tomto prípade nemôžete použiť.

Toto musí mág tiež posúdiť. V ktorej životnej fáze sa nachádza tento človek? Existujú naozaj opodstatnené dôvody, prečo tu máme a môžeme použiť mágiu? Päťdesiat percent prípadov nemá jednoducho nič dočinenia s mágiou, pretože napríklad vzťah nie je dostatočne hlboký, pretože ľudia nepoznajú dostatočne dlho a hlboko samých seba, a ani toho druhého človeka. V takýchto prípadoch nemá použitie mágie vôbec žiadny zmysel.

Keď sa predsa len z nejakého dôvodu ukáže, že to má zmysel, tak potom musíme nájsť presnú príčinu problému. Tieto problémy môžu byť veľmi rôznorodé, napr. človek má obavy vyplývajúce z predchádzajúceho vzťahu, alebo sa bojí opäť začať niečo nové, aby sa znovu nesklamal. Tu je mágia vhodná a dá sa to pomocou nej všetko veľmi dobre spracovať. Úlohou mága je teda rozhodnúť o tom, či to má alebo nemá zmysel. Potom zvolí vhodné rituály a prípadne privolá na podporu božstvá.

Postup pred vykonaním rituálu

Mágia peňazí: Aj tu si človek musí opäť veľmi presne zistiť, či to má vôbec niečo spoločné s energiami, alebo je daná osoba jednoducho iba naivná. Napríklad, človek si nemôže nájsť žiadnu prácu - ako je to možné? Môže tu existovať niekoľko dôvodov, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s mágiou. Možno, že daná osoba nemá potrebné vzdelanie alebo neovláda žiadny cudzí jazyk. Alebo sa ukáže, že človek vlastne ani sám nevie, čo by v skutočnosti chcel alebo mal robiť. Tu ide potom viac o to, nájsť seba samého. Meditácia nám môže byť veľmi nápomocná pri hľadaní toho, čo naozaj v živote chceme. Ak máte robiť niečo iba preto, aby ste zarobili peniaze, tak je to vždy zlé.

Mali by ste robiť niečo, čo vás baví a čo vám spôsobuje radosť, a kde máte možnosť ďalšieho rozvoja a môžete pomáhať aj ostatným. Preto je potrebné prísť na to, čo danú osobu baví, a čo by naozaj chcela robiť. Veľmi užitočná môže byť pritom aj nasledujúca otázka: Predstavte si, že ste mŕtvi, čo by ste chceli, aby o vás ľudia hovorili?

Na základe tejto odpovede, ktorú pre seba získate, môžete potom zistiť, čo by ste naozaj chceli robiť a to, aké je vaše skutočné životné poslanie. Môžu však existovať aj magické dôvody, napr. niekto má obrovský strach, a preto vždy pokazí svoje pracovné pohovory. Alebo niekto má veľmi dobré podnikateľské nápady, ale bol niekým prekliaty. Avšak aj chyby z minulosti môžu byť prekážkou toho, že niektoré naše projekty sa nevyvíjajú tak, ako by sme chceli. V takýchto prípadoch je mágia veľmi užitočná a môže nám pomôcť.

Je potrebné zistiť, kde sa skrývajú skutočné dôvody určitých problémov: Či už sú to technické dôvody, ako napríklad to, že firma nie je dobre alebo dostatočne organizovaná a potom to nemá s mágiou nič spoločné. Alebo to má naozaj energetickú príčinu, napr. s organizáciou je všetko v poriadku, ale z nejakého nevysvetliteľného dôvodu sa nám v podnikaní nedarí. Tu môže mágia pomôcť. Daná osoba by na to musela zmeniť aj svoj vnútorný postoj, ale na to, aby prišli tí správni klienti, sa musia zmeniť aj energetické veci naokolo.

Mágov postup:
Ďalej sa pracuje s tarotovými kartami, runami a I-ťingom, kým sa nevytvorí vnútorné prepojenie. Následne môže človek tieto prostriedky veľmi dobre využiť ako orákulum. To znamená, že keď sa mágovi nepodarilo zistiť príčinu nejakého problému astrálnou cestou, tak potom môže použiť runy, aby získal informáciu o tom, kde presne sa problém nachádza. Toto by človek nemal vnímať vedomím/rozumom, ale podvedomím. Tento proces spočíva v tom, že mág môže získať cit a nazbierať veľa skúseností, ako môže s touto energiou zaobchádzať a pracovať s ňou. Toto je proces, ktorým si človek prechádza sám, a ktorý mu nikto nemôže vziať.

Foto 1 © samiramay http://www.fotolia.de I pmalenky
Foto 2 © samiramay http://www.fotolia.de I pmalenky

Ktoré náboženstvo je pravdivé, a ktorý Boh je ten pravý? Existuje Boh? Časť 2

Existuje Boh?

PRÍBEH O SLEPCOCH A SLONOVI

V jednej ďalekej krajine sa raz učenci hádali o tom, čo je pravda.
Kráľ, jeden naozaj múdry muž, potom zavolal k sebe niekoľkých slepcov a povedal im, aby sa dotkli slona. Následne sa ich spýtal, čo je to slon.
Slepec, ktorý sa dotkol jeho uší, povedal, že slon je veľký a plochý, ten, ktorý sa dotkol chobotu, povedal, že slon je dlhý a okrúhly ako rúra.
"Nie, to nie je pravda", zvolal iný, "slon je mohutný ako stĺp".
Tento slepec sa dotkol jeho nohy. Štvrtý slepec povedal, že podľa neho je slon dlhý a hladký a na konci špicatý. Mal pritom na mysli kly.

Nakoniec ich kráľ prerušil a povedal: "Všetci máte pravdu, ale každý z vás popísal len malý kúsok slona. Tak je to aj s pravdou:
"To, čo vidíme alebo vnímame je často len malou časťou toho, čo je skutočné." Vzhľadom k tomu, všetci sklonili hlavy v hanbe potom, čo si uvedomili, že každý z nich cítil len časť slona a príliš rýchlo sa s tým uspokojili.

Všetci majú pravdu, a napriek tomu sa vzťahuje iba na časť celku.
Iba vtedy, keď sa spolu rozprávame a učíme sa od seba navzájom, môžeme pochopiť aj slona vo svojom celku. Nie je to tak aj s rôznymi náboženstvami? Tento príbeh poukazuje na to, že každý zo svojho osobného uhla pohľadu vníma niečo iné, a predsa je to pravda. Takže existuje veľa právd a všetky sú nejakým spôsobom spojené. A nevedú nás tak či tak všetky k Bohu?

Náboženstvo a Boh

Keď sa podrobnejšie pozrieme na príbehy ľudstva v minulých kultúrach a epochách až po súčasnosť, tak zakaždým prídeme na to, že my ľudia sme vždy znova a znova hľadali pravé náboženstvo a toho pravého Boha. Dodnes hľadáme niečo, čo nám vysvetlí skutočný život. Ale hľadanie toho pravého náboženstva a Boha predstavuje cestu, na ktorej sa človek stretne s mnohými vecami a otázkami, ktoré sú pre nás ľudí často nepochopiteľné či nevysvetliteľné.

Všetko sa začalo tým, že kedysi veľmi dávno múdri ľudia zapísali svoje osobné skúsenosti a príbehy, a tie sa potom v priebehu rokov podávali ďalej a ich žiaci ich neustále dopĺňali.

No z času na čas boli medzi nimi aj ľudia, ktorí nemali žiadne osobné skúsenosti, nemali ani predstavu o Bohu, ani skutočne pevnú osobnú vieru. V dôsledku toho sa potom ďalej podávalo a rozprávalo veľa neúplných a nepravdivých vecí. Prečo my ľudia vlastne hľadáme nejaké náboženstvo? Je tam silná túžba po slobode a vnútornom pokoji, po nájdení zmyslu života. No veľmi rýchlo zistíme, že je jedno, v ktorom náboženstve hľadáme, skutočnú slobodu a vnútorný pokoj nenájdeme v žiadnom náboženstve, bez ohľadu na to, ako intenzívne hľadáme!

A presne to je jeden z dôvodov, prečo dnes existuje toľko rôznych náboženstiev a dôkazov o tom, že náboženstvá boli vytvorené ľuďmi, a nie Bohom. Pripomeňme si mnohé náboženské vojny, vraždy a plienenia, ktoré sa konali v mene cirkvi a náboženstva, a ešte stále sa konajú.

Celý tento chaos vo svete neexistuje preto, že by to chcel Boh, ale preto, že existuje toľko ľudí, ktorí si to želajú!
A zároveň očakávame od Boha, že znovu zmení všetko, čo sme si my sami vytvorili. Máme to vo svojich vlastných rukách, aby sme všetko, čo sme vytvorili zmenili naspäť na pozitívne, a mali by sme sa odpútať od myšlienky, že Boh má niečo spoločné s náboženstvom! Všetci žijeme spolu v jednom svete, a mali by sme sa sami seba opýtať, ako ľudia z rôznych kultúr a náboženstiev môžu žiť spolu v mieri. Naozaj veríme, že pravdu znovu nájdeme iba v jednom z náboženstiev, lebo len ono dokáže priniesť pravdivé odpovede, alebo nám všetky náboženstvá prinášajú kúsok pravdy a až spolu vytvárajú obraz o tom, ako vyzerá pravda?

Naozajstné hľadanie pravdy začína v srdci. Je veľa ľudí, ktorí veria v Boha, iba predstava Boha je rozdielna a každý má svoju vlastnú pravdu o Bohu, a opisuje ho tak, ako ho vníma. Boh je stvoriteľ a zdroj všetkého bytia, a v zásade nie je správne alebo nesprávne ani jedno a zároveň všetky náboženstvá. Rovnaká vlastnosť (sila, prístup), ktorá je na správnom mieste a v správnom čase božská, sa na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase považuje zase za satanskú, deštruktívnu. Pretože Boh tvorí len dobré, krásne a pravdivé. Neexistujú žiadne zlé vlastnosti ani žiadne zlé sily, existujú len nesprávne používané vlastnosti a nesprávne používané sily!

Foto1 © Ig0rZh http://www.fotolia.de I pmalenky
Foto 2 © Romolo Tavani http://www.fotolia.de I pmalenky

Existuje Boh? Časť 1

Muž povedal jednému chlapcovi: Dám ti 5 Eur, keď mi povieš, kde je Boh. Chlapec odpovedal: A ja vám dám 10 Eur, keď mi poviete, kde Boh nie je.

Existuje Boh?

Biblický výraz "Kto hľadá, nájde" pozná veľa ľudí, a napriek tomu sme zistili, že nie je také ľahké túto vetu správne pochopiť. V bolestivých situáciách, keď sa život neuberá podľa našich predstáv, sa stále znova a znova pýtame samých seba, ako vlastne máme začať hľadať Boha, a kde ho môžeme nájsť? Existuje vôbec nejaká správna alebo nesprávna cesta?

V podstate všetko, čo existuje je súčasťou Boha! Všetko, aj hmota má vedomie, a tým pádom božskú podstatu. On nepozoruje Zem iba zhora, ale aj z nášho pohľadu. Môžeme si to predstaviť tak, že Boh nie je mimo nás, ale v nás. Boh sa vtelil do každého kameňa, do každej živej bytosti atď. A preto sa aj pozerá na tento svet z každej živej bytosti. Aby však dokázal dobre poznať aj samého seba, musí hrať akoby hru. Môžeme si to predstaviť nasledovným spôsobom. Zoberme si jeden list papiera a predstavme si, že tento list papiera je Boh. Tento list papiera však nemôže poznať sám seba. Ale keď papier roztrháme na menšie kúsky, tak potom tieto "zdanlivo samostatné" časti môžu pozorovať iné časti a poznať jednotu s celkom. Takže všetko je súčasťou Boha, a preto sa Boh dokáže poznať vo všetkom, čo jestvuje.

Všetko, čo existuje, má svoj protipól - napríklad ako svetlo a tma, zelená farba - červená farba, alebo zvuk a ticho a podobne. Boh je tým prapôvodným bodom, z ktorého vychádzajú oba póly, a Boh je tým bodom, v ktorom sa všetko znova stretne.

V meditácii môžeme dôjsť k tzv. nulovému bodu, ktorý sa nazýva aj božský bod. K bezmyšlienkovému stavu. Z tohto nulového bodu všetko vzniká a všetko vychádza. To znamená, že Boh je začiatočný a východiskový bod všetkého, a je tiež súčasťou všetkého, čo existuje.

Existuje Boh? Časť 2

Foto © kevron2001 http://www.fotolia.de I pmalenky

Mal by som mať oltár? A ak áno, ako by som ho mal najlepšie zhotoviť? A kde ho mám umiestniť?

Biela mágia: Oltár

V každom prípade by ste mali mať oltár, možno aj viaceré, v závislosti od toho, ktoré božstvá vzývate, ku ktorým sa modlíte a ktorým slúži účel daného oltára.

Kde ho najlepšie umiestniť však závisí vždy od toho, kde bývate, od vašich životných podmienok a osobných preferencií a nie od orientácie podľa konkrétnych svetových strán.

V zásade však platí jedno: Chránené miesto, ktoré nie je každému viditeľné alebo ku ktorému nemá každý prístup, je pre oltár a bielu mágiu vždy vhodnejšie. Toto miesto musíte po nejakú dobu nabíjať a izolovať ho od negatívnych myšlienok. Je potrebné odstrániť z tohto miesta všetky rušivé energie a bytosti. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí neveria v mágiu alebo dokonca si z mágii samotnej alebo o ľuďoch, ktorí ju praktizujú robia žarty, pretože sami nie sú duchovne vyvinutý. Takýto ľudia by nemali mať, pokiaľ to je možné, k oltáru žiadnu prístup. Ak aj napriek tomu prídu do kontaktu s týmto miestom, budete ho potom musieť dôkladne vyčistiť.

Ďalej platí, že žiadny oltár by ste nemali napodobňovať. Oltár pre mágiu lásky v Indii, zasvätený hinduistickému bohovi Šivovi, nemusí byť nutne vhodný aj pre Nemecko či Slovensko, pretože s mnohými hinduistickými božstvami môžeme len málo dosiahnuť, keď sme sami vyrastali v kresťanskom duchu. V takomto prípade je zmysluplnejšie vyhotoviť oltár pre mágiu lásky na počesť Márie Magdalény. V Afrike, by však na druhej strane bol ľúbostný oltár dozaista zasvätený bohyni lásky Erzuli, pretože ľudia ju tam považujú za inú osobu a uctievajú ju ako Erzuli.

Ale či už Šiva, Erzuli alebo Mária Magdaléna – všetci traja predstavujú nakoniec rovnaké božstvo, tú istú osobu, ktorá však žila na Zemi v rôznych časoch. My sami sa musíme dobre cítiť s božstvom, ktoré uctievame, ku ktorému sa modlíme a ktorému zasvätíme svoj oltár.

Oltár sa robí na stole z prírodného materiálu, ako je drevo, sklo, kov alebo priamo na zemi. Na oltári nesmie chýbať päťcípa magická hviezda v kruhu. Na oltári by mali byť vždy aj dary pre pomocných duchov a bytosti. Darujú sa veci, ktoré adept sám považuje za chutné a dobré. Daruje sa hlavne ovocie, sladkosti, kvety, oriešky a voňavé korenia ako škorica, vanilka a podobne. Tieto dary stoja na oltári 7 dní a obetujú sa do tečúcej vody alebo sa zakopú. Pritom sa vysloví krátka ďakovná modlitba.

Na oltári môžu byť rôzne prírodné predmety, ktoré oltáru dávajú zvláštny význam alebo symboly, ktoré sú priradené určitému bohu.

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivova