Prečo sa ľudia milujú a rozchádzajú 💑

Faktory, ktoré ovplyvňujú príťažlivosť ľudí 💋

Prečo sa ľudia milujú a rozchádzajú

Faktory, ktoré ovplyvňujú príťažlivosť ľudí

To, či je niekto niekým priťahovaný závisí vždy od rôznych faktorov:

    1. Filter vnímania reality a seba samého - každý človek niečo vie a niečo nevie, a niečo iné považuje za dôležité a niečo iné nie. Tu sa prejavujú dve základné a podstatné zákonitosti:

A to A.) zákonitosť priťahovania sa opačného - protiklady sa priťahujú, čo mi chýba alebo čo nemám a môj partner má, a za B.) potreba harmónie a súzvuku. To sú dve základné veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú protichodne, ale nie sú.

Napríklad: Máme tu nejakého róma, ktorý vyrastal v rómskom prostredí v rodine hudobníka. Tento róm bude často posudzovať ľudí podľa toho, akí sú hudobníci, akí majú hudobný sluch, čo v hudbe dokázali. Zároveň ho ale bude priťahovať častokrát aj žena, ktorá nemusí mať vôbec hudobný sluch, ale má niečo, čo on sám nemá. Napr. vzdelanie, vysokú školu, vyšportované atletické telo alebo je blondína. Dajto tomu, že sa zoznámi s takou blondínou, ktorá vyrastala v rodine športovcov a vzdelancov. To znamená, že jej rodičia majú vysoké školy a venujú sa športu. Povedzme, že ona nemá hudobný sluch a už vôbec nevie hrať na nejaký hudobný nástroj. A tento róm v hudbe niečo dokázal. Je relatívne známy. Je tu veľká pravdepodobnosť, že sa budú priťahovať, ak za A.) Ona má záujem o hudbu napriek tomu, že hudobne nie je vzdelaná a on ju svojou hudbou očaril a za B.) Ona jeho bude priťahovať, ak on bude prikladať dôležitosť výzoru, a rovnako tak aj vzdelaniu. Každý z nich má niečo, čo ten druhý nemá (princíp protiklady sa priťahujú), ale zároveň je tu potreba harmónie. To znamená, že to, čo obidvaja nemajú aj vnímajú ako nedostatok. Dajme tomu, že táto blondína nielen, že nemá hudobný sluch a hudobné vzdelanie, ale hudba ju v podstate ani nijakým spôsobom nezaujíma. V tom prípade jej ten róm bude úplne ukradnutý. Dajme tomu, že tento róm by bol veľmi známy a vzdelanie a športový výzor sú mu ľahostajné, tak ho táto blondína priťahovať nebude. Nebude tam možnosť harmónie.

Prečo sa ľudia milujú a rozchádzajú

Foto © gpointstudio http://www.istockphoto.com I pmalenky

    2. Energia - ďalší príklad sa týka energie. Dajme tomu, že by ten róm mal nejakú vážnu chorobu alebo bol na tom energeticky zle. V tom prípade spomínaná blondína prestane mať o neho záujem. A ak to bude na začiatku vzťahu, tak o neho nebude mať záujem vôbec. Energetický stav človeka veľmi pôsobí na príťažlivosť. Keď je niekto chorý, či nevyspatý, tak celkom určite nikoho ani neočarí! Keď je niekto naopak zdravý, plný sily a vyšportovaný, tak automaticky priťahuje druhé pohlavie. Peniaze sú tiež energia. A to je aj dôvod, kvôli ktorému sú bohatí ľudia príťažlivejší ako chudobní ľudia. Majú viac energie, sú uvoľnenejší, a tým pádom pre druhé pohlavie príťažlivejší. Preto sme sa touto témou zaoberali aj na samostatnej stránke. Ako zarábať viac peňazí.

    3. Duševný, duchovný a telesný vývin - podľa toho na akej úrovni sa daný človek nachádza duševne, duchovne, telesne, psychicky a fyzicky, má aj určité nároky na duchovnosť, telesnosť, psychický, duševný a duchovný vývoj aj toho druhého partnera.

Príklad: Ukážeme si to znovu na príklade róma. Dajme tomu, že by sa zobrali, jeho energetický problém sa skončil, zrazu je opäť zdravý a blondína má o neho znovu záujem. Róm však nemá vychodenú ani základnú školu. Ona má vysokú školu. Po nejakom čase jej to začne vadiť. Pokiaľ ale on prejaví určitý záujem o to, že si povie niečo v tomto zmysle: „Ok, vyrastal som v takom prostredí, nemal som šancu, nemal som možnosť študovať, teraz ale mám možnosť urobiť si aspoň maturitu“, tak v podstate ten handicap, akoby vykryje a znovu v očiach tej blondíny neskutočne povyrastie a ona opäť začne mať o neho záujem.

To, čo z toho celého vyplýva ešte neznamená, že ten iný partner musí nejakým spôsobom v tej oblasti dosiahnuť to isté, čo ten druhý, ale čím vyššie je niekto telesne, duševne, duchovne, či finančne, tým väčšie minimálne nároky na telesnosť, duševnosť, duchovnosť a financie toho druhého má.

Dajme tomu, že táto blondína prestane mať záujem o hudbu ako takú, prestane byť jeho fanynka a povie, že hudba je všetko iba hlúposť, tak on prestane mať o ňu záujem. Prestanú si jednoducho rozumieť. Ale dajme tomu, že táto blondína napriek tomu, že nemá hudobný sluch, má rytmus a povie si, že: „Ok, ja som sa doteraz hudbe nevenovala, nikto ma k tomu neviedol, rada by som si ale urobila nejaký kurz bubnovania a chcem sa naučiť hrať na indické tabla“ (druh bubnov, ktorý sa používa v indickej klasickej hudbe), tak znova v očiach toho róma veľmi povyrastie. On opäť začne mať o ňu záujem a začnú si znovu rozumieť.

Ak vo vašom živote existuje partnerská láska, urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste ju nestratili. Chráňte si ju a opatrujte, aby prekvitala.
Lorna Byrne

Môžeme rozvinúť tento príklad ešte ďalej. Dajme tomu, že rodičia tejto blondíny sú veľkí milionári. Pokiaľ tento „róm“ bude hrávať po svadbách a bude lokálne známy ako dobrý muzikant, tak to bude vadiť najskôr rodičom a neskôr aj tej blondíne. Keby títo rodičia mali nejakú normálnu prácu, ako napríklad - jej mama má síce vysokú školu, ale pracuje ako učiteľka, otec má síce dve vysoké školy, ale pracuje v nejakom výskumnom ústave za relatívne malé peniaze, tak v tom prípade to, že tento róm zarobí napríklad 1500 EUR na svadbách a vystúpeniach, bude nimi hodnotené ako super. Pokiaľ sú ale jej rodičia milionármi, tak sa na neho budú neustále pozerať zvrchu. A po nejakom čase aj sama blondína. Ale dajme tomu, že on práve vďaka tejto blondíne získa niekoľko nových kontaktov, jeho CD-čká sa začnú predávať a on už neprestane byť len lokálne známy, ale odrazu sú jeho skladby hrané aj v rádiu, tak zrazu budú všetci spokojní.

Teraz povedzme, že tento róm sa venuje mágii, meditácii a hlbokým duchovným náukám. Pokiaľ táto blondína bude o sebe hovoriť, že ona je ateistka a nebude mať vôbec žiadny záujem o duchovné náuky, bude sa tomu smiať, tak si nebudú rozumieť. To ešte neznamená, že ona sa musí stať tiež nejakou veľkou magičkou, ale jeho minimálne nároky na jej duchovnosť budú iné, ako keby sa on nevenoval ničomu alebo mal iba jedenkrát prečítanú Bibliu.

Faktory príťažlivosti

Foto © Bliznetsov http://www.istockphoto.com I pmalenky

Dajme tomu, že táto blondína sa začne venovať tantrickej joge a mantrám. Bude sa jej to páčiť a bude s touto cestou spokojná, tak si znova začnú rozumieť.

Všeobecné odporúčania:

To, čo je vždy veľmi príťažlivé a nákazlivé je dobrá nálada a úsmev. Človek, ktorý sa usmieva je vždy príťažlivejší ako ten, ktorý sa mračí. Pokiaľ je ale tento úsmev umelý, usmievam sa iba preto, aby som sa niekomu zapáčil, tak to ten druhý človek vycíti. To znamená, že tam je veľmi podstatné, aby sa človek snažil zmeniť svoj prístup k životu, meditoval, čítal duchovnú literatúru, literatúru o pozitívnom myslení alebo nejakú psychologickú literatúru tak, aby v rámci možností videl ten poloprázdny pohár ako poloplný. Je to síce jednoduchá veta - vidieť poloprázdny pohár ako poloplný, ale neskutočne to zmení auru toho daného človeka.

Ďalej je veľmi nákazlivé prirodzené sebavedomie. To znamená, že človek nemá šancu niekoho druhého očariť, pokiaľ nemá prirodzené sebavedomie.

Napríklad: Môžeme to uviesť znovu na príklade róma. Ak bude mať on kvôli tomu, že je róm pocit, že je menejcenný, tak sa to prejaví aj na vzťahu. Keď si blondína bude o sebe myslieť, že kvôli tomu, že nemá hudobný sluch, tak je menejcenná, tak sa to tiež prejaví na tomto vzťahu. Pokiaľ má ale človek zdravé sebavedomie a povie si: „Ok, toto viem a toto zase neviem, a stále sa niečo učím“, tak sa to na tom vzťahu prejaví znovu pozitívne.

Každý človek niečo vie a niečo nevie. Každý!!! Ale sú ľudia, ktorí sa stále cítia menejcenní napriek tomu, že majú vysoké školy, ovládajú cudzie jazyky alebo perfektne vyzerajú. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sú v pohode aj s nižším vzdelaním a bez cudzích jazykov, ale majú také to prirodzené pozitívne sebavedomie. Zdravé sebavedomie ale neznamená aroganciu, ktorá vychádza z hlúposti a nevedomosti. Ide tu o zdravú sebadôveru, ktorá vychádza v prvom rade z dôvery vo vyššie vedenie a vo vyššie JA. To znamená, že ak je niekto priemerný, no namýšľa si, aký je jedinečný alebo božský, tak to bude mať vždy negatívny účinok na vzťahy. Ale prirodzené sebavedomie, keď si je ten človek vedomý toho, čo vie, a čo nevie, a je ochotný sa ďalej učiť, pracovať na sebe a berie život s humorom, je naopak veľmi pozitívne.

Samozrejme k tomu patrí aj osobnosť. Každý človek, ktorý vie, čo chce a ide si za tým, je príťažlivý. Ľudia, ktorí sa iba tak „motajú" životom - napr. „niečo by som mal študovať, tak teda študujem, niečo by som mal robiť, tak niečo robím, mala by som mať deti, tak ich mám, mala by som mať prácu, tak pracujem ako časníčka, lebo tam mali práve voľné miesto“ - nie sú príťažliví pre svoje okolie a nepôsobí to príťažlivo.

Harmónia životných priorít

Táto krátkodobá príťažlivosť je daná bodmi, ktoré sú uvedené vyššie, ale z dlhodobého hľadiska to nestačí. To znamená, že každý človek má určité životné priority alebo to, čo je pre neho dôležité a to, čo nie je. A práve tu musí vzniknúť harmónia.
Napríklad: Pre ženu je podstatné mať dom, tri deti a aby bolo všade čisto a upratané. Muž nechce mať deti, chce cestovať a poriadok je mu ukradnutý. Z dlhodobého hľadiska vzniknú konflikty a ľudia sa rozídu. Pokiaľ ale každý z nich dokáže ustúpiť a prispôsobiť sa, s tým že to percento prispôsobovania sa je 50 na 50, tak vzniká opäť harmónia a ľudia zostanú spolu. Tu sa dostávame k bodu, o ktorom sa píše v každej knižke, a tým je - komunikácia. To znamená, ak komunikácia nefunguje a ten človek nepovie, čo vlastne a prečo chce a čo je pre neho dôležité, alebo dokonca ešte horšie, čo je žiaľ aj najčastejším prípadom, má mylnú ideu alebo predstavu, že „ak ma niekto ľúbi a chápe, tak predsa musí automaticky sám vedieť, čo ja chcem a čo nechcem“, tak vznikajú konflikty. Najčastejšie vznikajú takéto problémy v intímnom živote. Žena nepovie, čo sa jej páči, muž nepovie, čo sa mu páči, muž si nájde milenku, žena si nájde milenca a rozídu sa. Nie je to dané iba tým, že by sa človek hanbil, ale častokrát je to dané aj egoizmom alebo nesprávnou výchovou. Napr. u nich doma sa o tom nerozprávalo a z toho dôvodu si myslí, že je to niečo, o čom by sa nemalo rozprávať. Alebo to považuje jednoducho za samozrejmé a ani ho nenapadne, že ten druhý by si to nedomyslel.

Ak ale budú spolu komunikovať a dohodnú sa na tom, že muž nebude hádzať ponožky do rohu, ale v rámci možností ich po sebe uprace alebo umyje umývadlo, čo doteraz nerobil, a žena bude ochotná nechať deti 2 týždne u rodičov a cestovať s mužom po svete a povedia si jeden druhému, čo sa im napríklad v intímnom živote páči alebo nepáči, tak vzniká znovu harmónia. Ešte raz zdôrazňujeme komunikáciu s tým, že často vznikajú nezhody z toho, že muži a ženy komunikujú, agujú a reagujú inak. Tu odporúčame knižku Muži sú z Marsu, ženy z Venuše od Johna Graya. Plus veľa ľudí si domýšľa, „hlavne ženy", alebo berie veci príliš osobne (hlavne muži). Na tomto mieste veľmi odporúčame knihu Štyri dohody od Dona Miguela Ruiza. Ďalšia veľmi dobrá kniha na učenie sa správnej komunikácie je Cítiť sa dobre s druhými od Davida D. Burnsa.

Preto, aby vzťah dlhodobo fungoval je podstatná nielen komunikácia, ale aj vyjadrenie lásky a vyjadrenie úcty. Tu odporúčame napríklad knihu 5 jazykov lásky" od Gary Chapmana. Každý človek vyjadruje a prijíma lásku iným spôsobom. Preto je podstatné, aby obidvaja partneri pochopili, akým spôsobom chcú lásku prijímať, a akým spôsobom ju vyjadrujú. Pre niekoho je to vyjadrenie slovom, pre niekoho iného vyjadrenie dotykom, pre niekoho iného spoločne strávený čas, pre niekoho sú to zase služby, ktoré jeden partner robí pre toho druhého alebo to, že sa na neho môže spoľahnúť v určitých kritických situáciách. Je potrebné zmeniť svoj pohľad na chápanie a vyjadrovenie lásky.

Karma alebo DNA

Na fyzickej úrovni sa hovorí, že máme určité vrodené dispozície alebo charakter, ktoré určuje naša DNA, v mágii hovoríme, že DNA je určené karmou človeka. To znamená jeho myšlienkami, skutkami, pocitmi a to nielen z tohto života, ale aj z minulých životov. A to určuje DNA človeka a tým pádom aj tendenciu k určitým chorobám alebo k určitému správaniu sa. Každé to DNA má na nejakých iných miestach nejaké problémy, alebo karma človeka je na iných miestach problematická, a preto sa často priťahujú ľudia, ktorí majú „problémy" úplne na iných miestach tak, aby sa ich karma alebo DNA vyvážilo.

Napríklad aj chovatelia vedia, že ak sa krížia rasy, ktoré sú si vzdialené, tak z toho vzniká niečo zdravšie a lepšie. Ak sa krížia ľudia alebo zvieratá, ktoré sú si veľmi príbuzné, tak tá problematická časť karmy sa len zväčšuje a vznikajú chyby. A to je aj dôvod kvôli ktorému nás prirodzeným spôsobom priťahuje niekto úplne iný. Slovenka bude fascinovaná turkom, lebo bude iný. Turek chce blondínku, lebo je iná. Je to práve dané tým, že táto problematická časť karmy alebo DNA je na inom mieste, a tým pádom môže vzniknúť niečo lepšie.

Duchovný rozvoj alebo etika

Z dlhodobého hľadiska je vo vzťahoch podstatné, aby sa jeden partner mohol spoľahnúť na toho druhého partnera a bol mu verný. Pretože tu nejde iba o spoľahnutie sa v intímnych veciach, ale aj v iných. A tam je dôležitá etika. To znamená, že čím je človek duchovnejší, tak tým by mal byť etickejší, tým väčšie spoľahnutie je na neho, a tým je väčšia pravdepodobnosť aj toho, že vzťah bude fungovať. Ak to samozrejme ten niekto druhý nebude považovať za slabosť.

Ale to je aj bod, kde by aj ten duchovný človek mal poznať svoje hranice a vedel povedať: „Tak, a odtiaľto už NIE!“ Duchovný človek nemá problém zostať ani sám alebo byť sám nejaký čas. A duchovný človek sa vždy bude snažiť riešiť konflikty prostredníctvom komunikácie, ale neduchovný človek príliš rýchlo prejde ku idei, že to nie je pre neho / ňu tá pravá / ten pravý. To znamená, že jeden má tendenciu to vypracovať a druhý má tendenciu si zase hneď povedať, že tam nie je niečo v poriadku a je lepšie si pohľadať niekoho iného.

Psychicko-fyzická závislosť

Pokiaľ si človek mylne myslí, že je iba týmto telom, tým je väčšia pravdepodobnosť toho, že bude psychicky a fyzicky závislý od niekoho iného. To znamená, že bude s niekým vo vzťahu napriek tomu, že ho ten druhý podvádza, bije, oberá o peniaze a podobne. Čím je človek duchovnejší, tým viac chápe, že v partnerovi len hľadá svoje neprejavené Ja, a že to mu žiadny partner nemôže dať. Okrem toho čím je človek duchovnejší, tým viac preberá zodpovednosť za svoj vnútorný, psychický a fyzický stav.

To znamená, že sa dokáže dobre cítiť aj bez partnera. Ak to ten človek nedokáže, tak nie je duchovný a je to iba maska. Duchovný človek nemôže myslieť alebo povedať: „Ja tohto človeka musím mať za každú cenu!“ Naopak bude mať určité zdravé hranice, za ktorými dokáže povedať NIE! A práve to robí človeka príťažlivým. Naopak, ak niekto za niekým behá a vnucuje sa mu, je ochotný byť s tým druhým za každú cenu, tak je automaticky nezaujímavý.

Ľúbostná mágia Logo

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje vzťahy, komunikáciu a sebaúctu!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote? Zraňujúce slová, hádky, chýbajúca harmónia? Skončil sa práve Tvoj vzťah, alebo ho chceš Ty alebo Tvoj partner/Tvoja partnerka ukončiť? Tieto problémy sa dajú často odstrániť, keď sa zdôveríš niekomu, kto vie, ako by sa dala Tvoja konkrétna situácia riešiť. Vieme Ti pomôcť, aby bol Tvoj vzťah opäť v harmonickom súzvuku! Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Ľúbostná mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na ľúbostnú mágiu a spájanie partnerov.

Nemilujeme, pretože nechápeme. Nechápeme, pretože nemilujeme.
Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.