Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Ktoré náboženstvo je pravdivé, a ktorý Boh je ten pravý? Existuje Boh? Časť 2

Existuje Boh?

PRÍBEH O SLEPCOCH A SLONOVI

V jednej ďalekej krajine sa raz učenci hádali o tom, čo je pravda.
Kráľ, jeden naozaj múdry muž, potom zavolal k sebe niekoľkých slepcov a povedal im, aby sa dotkli slona. Následne sa ich spýtal, čo je to slon.
Slepec, ktorý sa dotkol jeho uší, povedal, že slon je veľký a plochý, ten, ktorý sa dotkol chobotu, povedal, že slon je dlhý a okrúhly ako rúra.
"Nie, to nie je pravda", zvolal iný, "slon je mohutný ako stĺp".
Tento slepec sa dotkol jeho nohy. Štvrtý slepec povedal, že podľa neho je slon dlhý a hladký a na konci špicatý. Mal pritom na mysli kly.

Nakoniec ich kráľ prerušil a povedal: "Všetci máte pravdu, ale každý z vás popísal len malý kúsok slona. Tak je to aj s pravdou:
"To, čo vidíme alebo vnímame je často len malou časťou toho, čo je skutočné." Vzhľadom k tomu, všetci sklonili hlavy v hanbe potom, čo si uvedomili, že každý z nich cítil len časť slona a príliš rýchlo sa s tým uspokojili.

Všetci majú pravdu, a napriek tomu sa vzťahuje iba na časť celku.
Iba vtedy, keď sa spolu rozprávame a učíme sa od seba navzájom, môžeme pochopiť aj slona vo svojom celku. Nie je to tak aj s rôznymi náboženstvami? Tento príbeh poukazuje na to, že každý zo svojho osobného uhla pohľadu vníma niečo iné, a predsa je to pravda. Takže existuje veľa právd a všetky sú nejakým spôsobom spojené. A nevedú nás tak či tak všetky k Bohu?

Náboženstvo a Boh

Keď sa podrobnejšie pozrieme na príbehy ľudstva v minulých kultúrach a epochách až po súčasnosť, tak zakaždým prídeme na to, že my ľudia sme vždy znova a znova hľadali pravé náboženstvo a toho pravého Boha. Dodnes hľadáme niečo, čo nám vysvetlí skutočný život. Ale hľadanie toho pravého náboženstva a Boha predstavuje cestu, na ktorej sa človek stretne s mnohými vecami a otázkami, ktoré sú pre nás ľudí často nepochopiteľné či nevysvetliteľné.

Všetko sa začalo tým, že kedysi veľmi dávno múdri ľudia zapísali svoje osobné skúsenosti a príbehy, a tie sa potom v priebehu rokov podávali ďalej a ich žiaci ich neustále dopĺňali.

No z času na čas boli medzi nimi aj ľudia, ktorí nemali žiadne osobné skúsenosti, nemali ani predstavu o Bohu, ani skutočne pevnú osobnú vieru. V dôsledku toho sa potom ďalej podávalo a rozprávalo veľa neúplných a nepravdivých vecí. Prečo my ľudia vlastne hľadáme nejaké náboženstvo? Je tam silná túžba po slobode a vnútornom pokoji, po nájdení zmyslu života. No veľmi rýchlo zistíme, že je jedno, v ktorom náboženstve hľadáme, skutočnú slobodu a vnútorný pokoj nenájdeme v žiadnom náboženstve, bez ohľadu na to, ako intenzívne hľadáme!

A presne to je jeden z dôvodov, prečo dnes existuje toľko rôznych náboženstiev a dôkazov o tom, že náboženstvá boli vytvorené ľuďmi, a nie Bohom. Pripomeňme si mnohé náboženské vojny, vraždy a plienenia, ktoré sa konali v mene cirkvi a náboženstva, a ešte stále sa konajú.

Celý tento chaos vo svete neexistuje preto, že by to chcel Boh, ale preto, že existuje toľko ľudí, ktorí si to želajú!
A zároveň očakávame od Boha, že znovu zmení všetko, čo sme si my sami vytvorili. Máme to vo svojich vlastných rukách, aby sme všetko, čo sme vytvorili zmenili naspäť na pozitívne, a mali by sme sa odpútať od myšlienky, že Boh má niečo spoločné s náboženstvom! Všetci žijeme spolu v jednom svete, a mali by sme sa sami seba opýtať, ako ľudia z rôznych kultúr a náboženstiev môžu žiť spolu v mieri. Naozaj veríme, že pravdu znovu nájdeme iba v jednom z náboženstiev, lebo len ono dokáže priniesť pravdivé odpovede, alebo nám všetky náboženstvá prinášajú kúsok pravdy a až spolu vytvárajú obraz o tom, ako vyzerá pravda?

Naozajstné hľadanie pravdy začína v srdci. Je veľa ľudí, ktorí veria v Boha, iba predstava Boha je rozdielna a každý má svoju vlastnú pravdu o Bohu, a opisuje ho tak, ako ho vníma. Boh je stvoriteľ a zdroj všetkého bytia, a v zásade nie je správne alebo nesprávne ani jedno a zároveň všetky náboženstvá. Rovnaká vlastnosť (sila, prístup), ktorá je na správnom mieste a v správnom čase božská, sa na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase považuje zase za satanskú, deštruktívnu. Pretože Boh tvorí len dobré, krásne a pravdivé. Neexistujú žiadne zlé vlastnosti ani žiadne zlé sily, existujú len nesprávne používané vlastnosti a nesprávne používané sily!

Foto1 © Ig0rZh http://www.fotolia.de I pmalenky
Foto 2 © Romolo Tavani http://www.fotolia.de I pmalenky

Existuje Boh? Časť 1

Muž povedal jednému chlapcovi: Dám ti 5 Eur, keď mi povieš, kde je Boh. Chlapec odpovedal: A ja vám dám 10 Eur, keď mi poviete, kde Boh nie je.

Existuje Boh?

Biblický výraz "Kto hľadá, nájde" pozná veľa ľudí, a napriek tomu sme zistili, že nie je také ľahké túto vetu správne pochopiť. V bolestivých situáciách, keď sa život neuberá podľa našich predstáv, sa stále znova a znova pýtame samých seba, ako vlastne máme začať hľadať Boha, a kde ho môžeme nájsť? Existuje vôbec nejaká správna alebo nesprávna cesta?

V podstate všetko, čo existuje je súčasťou Boha! Všetko, aj hmota má vedomie, a tým pádom božskú podstatu. On nepozoruje Zem iba zhora, ale aj z nášho pohľadu. Môžeme si to predstaviť tak, že Boh nie je mimo nás, ale v nás. Boh sa vtelil do každého kameňa, do každej živej bytosti atď. A preto sa aj pozerá na tento svet z každej živej bytosti. Aby však dokázal dobre poznať aj samého seba, musí hrať akoby hru. Môžeme si to predstaviť nasledovným spôsobom. Zoberme si jeden list papiera a predstavme si, že tento list papiera je Boh. Tento list papiera však nemôže poznať sám seba. Ale keď papier roztrháme na menšie kúsky, tak potom tieto "zdanlivo samostatné" časti môžu pozorovať iné časti a poznať jednotu s celkom. Takže všetko je súčasťou Boha, a preto sa Boh dokáže poznať vo všetkom, čo jestvuje.

Všetko, čo existuje, má svoj protipól - napríklad ako svetlo a tma, zelená farba - červená farba, alebo zvuk a ticho a podobne. Boh je tým prapôvodným bodom, z ktorého vychádzajú oba póly, a Boh je tým bodom, v ktorom sa všetko znova stretne.

V meditácii môžeme dôjsť k tzv. nulovému bodu, ktorý sa nazýva aj božský bod. K bezmyšlienkovému stavu. Z tohto nulového bodu všetko vzniká a všetko vychádza. To znamená, že Boh je začiatočný a východiskový bod všetkého, a je tiež súčasťou všetkého, čo existuje.

Existuje Boh? Časť 2

Foto © kevron2001 http://www.fotolia.de I pmalenky