Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Mal by som mať oltár? A ak áno, ako by som ho mal najlepšie zhotoviť? A kde ho mám umiestniť?

Biela mágia: Oltár

V každom prípade by ste mali mať oltár, možno aj viaceré, v závislosti od toho, ktoré božstvá vzývate, ku ktorým sa modlíte a ktorým slúži účel daného oltára.

Kde ho najlepšie umiestniť však závisí vždy od toho, kde bývate, od vašich životných podmienok a osobných preferencií a nie od orientácie podľa konkrétnych svetových strán.

V zásade však platí jedno: Chránené miesto, ktoré nie je každému viditeľné alebo ku ktorému nemá každý prístup, je pre oltár a bielu mágiu vždy vhodnejšie. Toto miesto musíte po nejakú dobu nabíjať a izolovať ho od negatívnych myšlienok. Je potrebné odstrániť z tohto miesta všetky rušivé energie a bytosti. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí neveria v mágiu alebo dokonca si z mágii samotnej alebo o ľuďoch, ktorí ju praktizujú robia žarty, pretože sami nie sú duchovne vyvinutý. Takýto ľudia by nemali mať, pokiaľ to je možné, k oltáru žiadnu prístup. Ak aj napriek tomu prídu do kontaktu s týmto miestom, budete ho potom musieť dôkladne vyčistiť.

Ďalej platí, že žiadny oltár by ste nemali napodobňovať. Oltár pre mágiu lásky v Indii, zasvätený hinduistickému bohovi Šivovi, nemusí byť nutne vhodný aj pre Nemecko či Slovensko, pretože s mnohými hinduistickými božstvami môžeme len málo dosiahnuť, keď sme sami vyrastali v kresťanskom duchu. V takomto prípade je zmysluplnejšie vyhotoviť oltár pre mágiu lásky na počesť Márie Magdalény. V Afrike, by však na druhej strane bol ľúbostný oltár dozaista zasvätený bohyni lásky Erzuli, pretože ľudia ju tam považujú za inú osobu a uctievajú ju ako Erzuli.

Ale či už Šiva, Erzuli alebo Mária Magdaléna – všetci traja predstavujú nakoniec rovnaké božstvo, tú istú osobu, ktorá však žila na Zemi v rôznych časoch. My sami sa musíme dobre cítiť s božstvom, ktoré uctievame, ku ktorému sa modlíme a ktorému zasvätíme svoj oltár.

Oltár sa robí na stole z prírodného materiálu, ako je drevo, sklo, kov alebo priamo na zemi. Na oltári nesmie chýbať päťcípa magická hviezda v kruhu. Na oltári by mali byť vždy aj dary pre pomocných duchov a bytosti. Darujú sa veci, ktoré adept sám považuje za chutné a dobré. Daruje sa hlavne ovocie, sladkosti, kvety, oriešky a voňavé korenia ako škorica, vanilka a podobne. Tieto dary stoja na oltári 7 dní a obetujú sa do tečúcej vody alebo sa zakopú. Pritom sa vysloví krátka ďakovná modlitba.

Na oltári môžu byť rôzne prírodné predmety, ktoré oltáru dávajú zvláštny význam alebo symboly, ktoré sú priradené určitému bohu.

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivova