Ľúbostná mágia

Rituály & Obrady

Rituál pre super partnera

Spájanie partnerov

Biela mágia


Nájsť perfektného partnera nie je také jednoduché. Potrebujete k tomu čas a jasnosť v tom, čo hľadáte. Jedným z najzaujímavejších aspektov tohto kúzla je to, že ho môžete použiť zdá sa na všetkých možných ľudí, dokonca aj na vrátenie bývalých milencov a priateľov naspäť ku vám, všetky romantické impulzy sa dostavia celkom nečakane. Toto kúzlo má za cieľ priviesť k vám osobu, ktorá sa k vám dokonale hodí a urobí vás šťastnými. Možno by ste chceli kúzlo prerušiť, ešte predtým ako je úplne dokončené a rozhodnete sa pre jednu z osôb, ktoré sa objavia vo vašom živote. Podľa našich skúseností sú však osoby, ktoré sa objavia na scéne ešte pred koncom kúzla, nie práve vytúženým perfektným partnerom, ale len osoby, ktoré sa chcú tomuto partnerovi alebo priateľovi podobať. Preto musíte dodržať vopred stanovený postup a kúzlo priviesť až do úplného konca. Perfektný partner môže čakať za najbližším rohom alebo na druhom konci zemegule, takže buďte trpezliví, zvyčajne sa on alebo ona objaví v priebehu jedného roka. Nesťažujte sa! Čo je to už len jeden rok čakať na vysnívaného partnera?

Nájdenie partnera Rituál
Vhodný čas na rituál:
Kúzlo robte v hodine Venuše v piatok pri pribúdajúcom Mesiaci alebo v čase splnu Mesiaca. Piatok je dňom Venuše - planéty lásky. Mesiac musí dorastať po celú dobu rituálu. Tento rituál sa vykonáva celých sedem dní vždy v rovnakú hodinu. Začnite s ním teda pri splne Mesiaca alebo v piatok, keď Mesiac pribúda, a za žiadnych okolností ho neprerušujte. Posúvajte sviečky každý deň o niečo bližšie k sebe. Tak, aby sa posledné tri dni navzájom dotýkali. Ak by z akéhokoľvek dôvodu niektorá sviečka dohorela ešte predtým, ako je rituál celkom dokončený, tak môžete jej plameňom zapáliť novú sviečku rovnakého druhu.

Potrebné materiály:


Ľúbostný oltár, obrus. Zmes morskej soli a drveného bobkového listu. Obyčajné kamene o priemere najmenej 4 cm. 7 zelených sviečok, zelenú fixku. Kadidlo lásky (ideálnou vôňou používanou pri ľúbostných rituáloch je vykurovadlo labdanum) a éterický olej pre pritiahnutie lásky (ružové drevo). 7 čerstvých červených ruží. Podložku na sviečky, zoznam vlastností perfektného partnera, dobré a zlé zvyklosti, vonkajší vzhľad (buďte veľmi konkrétny: napr. duchovný status a cesta, ciele, neobľúbená činnosť a záľuby), sigil Venuše nakreslený na pergamene alebo papieri na pečenie a vašu fotografiu.

Sigil Venuše
Poznámka:
Tento zoznam je možné vytvoriť aj o niečo jednoduchšie, keď si dané body napíšete vo forme nejakého listu, tak ako keby ste ich popisovali najbližšiemu priateľovi tohto perfektného partnera, z vášho pohľadu.

List budete potrebovať v dvoch vyhotoveniach. Jeden list je pre kúzlo a druhý si odložíte ešte na neskoršie použitie na bezpečné miesto. Je však veľmi dôležité, aby ste na napísanie týchto vlastností mali dostatok času. Ja vždy radím, najskôr si spíšte osnovu listu a ponechajte si ju iba v jednom vyhotovení. Potom ju odložte na bezpečné miesto. Túto osnovu by ste si mali najmenej počas jedného lunárneho cyklu každých pár dní prezerať, doplniť k nej najnovšie postoje a okolnosti, upraviť ju do finálnej podoby, teda rozšíriť a zdokonaliť ju. Čím detailnejší zoznam bude, tým lepšie a čím viac času sa ním v myšlienkach a vo svojom srdci budete zaoberať, tým jednoduchšie sa kúzlo naplní.

Ľúbostný rituál - Oltár:
Ľúbostný oltár zhotovte na severozápadnej strane vašej izby, nepotrebujete k tomu žiadny veľký stôl. Najlepšie je ale nejaký hranatý. Dajte na stôl pekný obrus, rozsypte naň do širšieho kruhu zmes soli a bobkového listu. Položte kamene na túto slanú zmes. Keď je kruh hotový, zoberte z jeho východnej strany dva kamene preč, a tým sa kruh otvorí. Postavte sviečky na horný koniec stola, kadidlo na východ a ruže na severozápadnú stranu. Na oltár položte aj sigil Venuše.

Postup ľúbostného rituálu:


Na začiatku rituálu vytvorte okolo seba ochranný kruh. Privolajte strážcov 4 svetových strán a archanjelov. Keď chcete rituál začať, potrite sviečky olejom na pritiahnutie lásky a postavte ich na nejakú nehorľavú podložku. Na prvú sviečku nalepte vašu fotografiu a vyryte do nej iniciálky vášho mena. Položte sviečku s vašou fotografiou do kruhu z kameňov a soli opačnou stranou. Teda na západ a na východnú stranu s fotografiou. Ďalšie sviečky umiestnite mimo kruhu a každý deň ich posúvajte o niečo bližšie k sebe tak, aby sa posledné tri dni všetkých 7 sviečok navzájom dotýkalo.

Zapáľte sviečky, kadidlo a povedzte:

“Matka Božia, kráľovná nebies
vypočuj moje slová a moju prosbu.
Mocná pani, ochrankyňa sŕdc.
Prosím ťa, zošli mi perfektného partnera.
Matka vyslyš moju prosbu a priveď perfektného partnera ku mne”.


Prečítajte si váš zoznam vlastností a v mysli si vytvorte obraz ideálneho partnera. Pamätajte si, že každý večer si musíte predstaviť úplne všetky detaily. Nechajte sviečky horieť aspoň dvadsať minút denne a povedzte:

“Prekrásna pani, matka a bohyňa
počula a videla si to,
perfektný partner je mojím prianím
s ním moja láska nikdy nevyhasne”.


Po skončení rituálu dajte všetky zvyšky kúzla do papierového vrecka a vhoďte ho do tečúcej vody, napríklad do rieky. Ak vo vašom okolí nie je žiadna takáto vhodná voda, môžete vrecko zakopať aj do hlbokej jamy a naliať naň najmenej desať litrov vody. Malo by sa tak stať na ôsmy deň.

Foto: © Vasko - Istockphoto.com I pmalenky
Obrázok: Sigil Venuše © Monika Slivová

Viac o ľúbostnej mágii a spájaní partnerov, rituály tu! Biela mágia