Impressum VOP

Ľúbostná mágia

Impressum, ochrana osobných údajov

Právna doložka, VOP

Texty, obrázky, grafiky použité na našej webovej stránke sú chránené zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšou legislatívou na ochranu. Tieto materiály môžu byť použité výhradne na osobné a nekomerčné účely, a to úplne alebo čiastočne.


Všetky práva vyhradené

Vylúčenie zodpovednosti a výhrada zmien

Naša spoločnosť pre duchovné poradenstvo a bielu mágiu Daghan-Malenky GmbH sa snažila zostaviť túto stránku s najlepším vedomím a úsilím. Avšak nie je zodpovedná za kompletnosť, správnosť, aktuálnosť a technickú správnosť informácií na stránke uvedených. Taktiež naša spoločnosť pre duchovné poradenstvo a bielu mágiu Daghan-Malenky GmbH nie je zodpovedná za možnú škodu spôsobenú prehliadaním alebo sťahovaním dát z našej webovej stránky. Spoločnosť pre duchovné poradenstvo a bielu mágiu Daghan-Malenky GmbH si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť alebo dopĺňať informácie a jednotlivé časti tejto webovej stránky.

V prípade vášho záujmu o niektorú z našich služieb by sme vás radi upozornili na niektoré podmienky, za akých vykonávame magickú činnosť:

Pri vykonávaní magickej činnosti nemôžeme vopred garantovať úspech fungovania nadprirodzených a/alebo magických síl, pretože by to bolo v rozpore so zákonom. Odporúčania na vykonávanie mágie z našej strany sú robené pri najlepšom možnom využití našich znalostí a úsudku. Napriek tomu sú pokyny a informácie pre klienta nezáväzné a nemôžu byť podkladom pre akékoľvek nároky z jeho strany.

Nárok na poskytnutie ezoterických poradenských služieb vzniká až po zaplatení platby. Zaplatením platby v plnej výške klient vyjadruje súhlas so všetkými všeobecnými podmienkami tu uvedenými.

Poradenské služby nenahrádzajú lekársku a psychologickú starostlivosť! Nenahrádzajú ani psychiatrickú liečbu! Naše služby dopĺňajú vyššie uvedenú starostlivosť a liečbu.

Ľúbostná mágia Impressum

Klient nemá žiadny nárok na vrátenie svojej platby, ak vykonaný rituál nie je úspešný.

Chceme upozorniť na to, že predpovedanie budúcnosti, veštenie, vykladanie kariet a poradenstvo cez telefón alebo e-mail sú tiež platené služby.


Vaše podklady nám môžete zasielať e-mailom, cez Facebook, Skype, Viber alebo WhatsApp (+421 902 734 483) alebo nám ich môžete poslať aj poštou. Fotografie, ktoré zašlete poštou, nemôžeme žiaľ po začatí magickej činnosti vrátiť, pretože budú použité v magických rituáloch.

Minimálna veková hranica klientov na používanie našich služieb je 24 rokov.

Impressum Ľúbostná mágia

Linky (hypertextové odkazy)

na webové stránky tretích strán

Niektoré linky (hypertextové odkazy) spomenuté na webovej stránke duchovného poradenstva a bielej mágie Daghan-Malenky GmbH vás môžu prepnúť na iné webové stránky. Ich obsah a dizajn, ako aj zmeny, ktoré sa môžu na takejto webovej stránke uskutočniť nie sú pod našou kontrolou. Preto nezodpovedáme za obsah iných webových stránok, na ktoré odkazuje naša webová stránka. Robíme všetko v súlade s: IT-právom, Spolkový súdny dvor v Nemecku (BGH) obmedzuje zodpovenosť za odkazy na iné webové stránky.

Google Analytics

Na tejto webovej stránke nepoužívame žiadny analytický softvér, ani Google Analytics. Prečo? Na analýzu našich webových stránok používame Google Search Console, Sistrix a karlsCORE public. Preto nemusíme na webstránku nainštalovať žiadny kód a nemusíme sa v tomto smere riadiť Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). To nám stačí... Z tohto dôvodu nemáme na webstránke ani žiadne súbory cookies alebo podobný sledovací program a webové stránky sú preto rýchlejšie... Pristúpili sme k tomuto kroku, pretože za posledné 3 roky sme sa na Google Analytics takmer nepozerali... a tiež preto, lebo celý tento systém a informácie, ktoré tam môžeme získať sú pre nás veľmi neprehľadné a málo prakticky použiteľné… Nedajú sa tam už získať informácie, na ktoré sme sa tam pred 3 rokmi pozerali.

Údaje, ktoré nám pošlete...

So všetkými osobnými údajmi, ktoré potrebujeme na bezplatnú analýzu zaobchádzame prísne dôverne. Ak sa niekto rozhodne, že sa nestane našim klientom, budú údaje z nášho systému vymazané. Ak nás znovu kontaktuje neskôr, tak nám musí všetky požadované údaje poslať ešte raz. Tieto údaje (e-maily a prílohy, SMS, správy WhatsApp...) budú vymazané približne jedenkrát za 3 mesiace. Na požiadanie klienta budú vymazané okamžite.
Keď sa niekto stane našim klientom, uschováme si tie údaje, ktoré sú potrebné pre nevyhnutnú komunikáciu a rituály. Každý klient s nami komunikuje takým spôsobom, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Napríklad prostredníctvom e-mailu, cez mobil, telefón, Skype, WhatsApp, Zoom, Facebook, Twitter... Tieto údaje sú prísne dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Vaše osobné údaje nebudú zasielané tretím stranám. Ak chce náš klient vedieť, čo sme si o ňom uschovali, môže sa kedykoľvek pozrieť do svojho e-mailového priečinku prichádzajúcich správ alebo sa pozrieť, čo nám poslal cez Facebook, WhatsApp alebo podobné aplikácie… Samozrejme neuschovávame všetko, iba to, čo potrebujeme, ako bolo uvedené vyššie: "pre nevyhnutnú komunikáciu a rituály". To, čo je potrebné, je vždy individuálne. Údaje budú použité pre individuálne konzultácie s klientom, pre poskytnutie pre daný prípad dôležitých informácií, pre vedenie a usmerňovanie klienta a pre rituály. Klient sa tiež zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a v prípade porušenia si vyhradzujeme právo ukončiť našu spoluprácu a negarantujeme výsledok magickej činnosti.

Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania občasného newslettera bude upravený samostatne... To znamená, že aj keď sa niekto stane naším klientom, nebude automaticky zahrnutý do nášho e-mailového newsletteru. Klient sa musí na odber nášho newslettera prihlásiť zvlášť, alebo ak si o niekom myslíme, že by mohol mať záujem, tak mu napíšeme samostatný e-mail a požiadame ho o súhlas. Každý sa môže z odberu nášho newslettera samozrejme kedykoľvek odhlásiť.
Newsletter píšeme vo veľmi nepravidelných intervaloch a informujeme záujemcov o týchto udalostiach:

 • Meditácia: Meditačné semináre alebo prednášky, nové semináre a kurzy o mágii.
 • Kniha (film) o mágii: Naša kniha je publikovaná, uverejnenie nových dôležitých videí alebo filmov.
 • Nové MP3: Vydanie novej motivačnej pesničky, vydanie nového meditačného mp3.

Zmluva o sprostredkovaní v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Pavol Malenký: +49 160 95813493‬.

Ak sa vám na našej webovej stránke objaví niečo znepokojujúce, môžete ma kedykoľvek kontaktovať na hore uvedenom telefónnom čísle...

Biela mágia: Impressum

Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Telefón: +421 (0)902 734 483

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Weiße Magie
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Nemecko

Pavol Malenký
Marion Daghan-Malenky
Mobil: +49 (0)176 3542 7368

IČO: 88 HRB 15208
Zapísaný v Obchodnom
registri súdu Kassel
IČ DPH: DE 272748576

Našu úspešnosť môžeme podložiť množstvom ďakovných listov. Presvedčte sa sami! TU si môžete prezrieť správy o našich úspechoch. Kontakt.

V pracovné dni nás môžete zastihnúť telefonicky alebo e-mailom od 10:30 do 19:00 hod. Cez víkendy a sviatky od 13:00 do 17:00 hod.

Preložené z nemeckého originálu: Impressum AGB

Známka: Magierin Damona

 • Logo Obrazová ochranná známka

  Logo Obrazová ochranná známka

 • Magierin Damona Názov značky

  Magierin Damona Názov značky

Magierin Damona (magička Damona) je registrovaná ochranná známka. Registrácia bola vykonaná Nemeckým úradom pre patenty a ochranné známky (pozri obrázky). Naše logo, rovnako ako aj meno "Magierin Damona" sú chránené autorským právom a sú majetkom spoločnosti Daghan-Malenky GmbH. Používanie bez nášho súhlasu nie je povolené. Už čoskoro si budete môcť kúpiť naše produkty pod touto značkou aj na Amazone... Nechajte sa prekvapiť... (čoskoro vyjde aj naša knižka...)

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Ľúbostná mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na ľúbostnú mágiu a spájanie partnerov.

Nemilujeme, pretože nechápeme. Nechápeme, pretože nemilujeme.
Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.
Biela mágia Logo

Daghan-Malenky GmbH
Marion Daghan-Malenky
Pavol Malenký
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Hessen, Nemecko
Mobil DE: +49 176 3542 7368


Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Slovensko
Mobil SK: +421 902 734 483