Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Ktoré náboženstvo je pravdivé, a ktorý Boh je ten pravý? Existuje Boh? Časť 2

Existuje Boh?

PRÍBEH O SLEPCOCH A SLONOVI

V jednej ďalekej krajine sa raz učenci hádali o tom, čo je pravda.
Kráľ, jeden naozaj múdry muž, potom zavolal k sebe niekoľkých slepcov a povedal im, aby sa dotkli slona. Následne sa ich spýtal, čo je to slon.
Slepec, ktorý sa dotkol jeho uší, povedal, že slon je veľký a plochý, ten, ktorý sa dotkol chobotu, povedal, že slon je dlhý a okrúhly ako rúra.
"Nie, to nie je pravda", zvolal iný, "slon je mohutný ako stĺp".
Tento slepec sa dotkol jeho nohy. Štvrtý slepec povedal, že podľa neho je slon dlhý a hladký a na konci špicatý. Mal pritom na mysli kly.

Nakoniec ich kráľ prerušil a povedal: "Všetci máte pravdu, ale každý z vás popísal len malý kúsok slona. Tak je to aj s pravdou:
"To, čo vidíme alebo vnímame je často len malou časťou toho, čo je skutočné." Vzhľadom k tomu, všetci sklonili hlavy v hanbe potom, čo si uvedomili, že každý z nich cítil len časť slona a príliš rýchlo sa s tým uspokojili.

Všetci majú pravdu, a napriek tomu sa vzťahuje iba na časť celku.
Iba vtedy, keď sa spolu rozprávame a učíme sa od seba navzájom, môžeme pochopiť aj slona vo svojom celku. Nie je to tak aj s rôznymi náboženstvami? Tento príbeh poukazuje na to, že každý zo svojho osobného uhla pohľadu vníma niečo iné, a predsa je to pravda. Takže existuje veľa právd a všetky sú nejakým spôsobom spojené. A nevedú nás tak či tak všetky k Bohu?

Náboženstvo a Boh

Keď sa podrobnejšie pozrieme na príbehy ľudstva v minulých kultúrach a epochách až po súčasnosť, tak zakaždým prídeme na to, že my ľudia sme vždy znova a znova hľadali pravé náboženstvo a toho pravého Boha. Dodnes hľadáme niečo, čo nám vysvetlí skutočný život. Ale hľadanie toho pravého náboženstva a Boha predstavuje cestu, na ktorej sa človek stretne s mnohými vecami a otázkami, ktoré sú pre nás ľudí často nepochopiteľné či nevysvetliteľné.

Všetko sa začalo tým, že kedysi veľmi dávno múdri ľudia zapísali svoje osobné skúsenosti a príbehy, a tie sa potom v priebehu rokov podávali ďalej a ich žiaci ich neustále dopĺňali.

No z času na čas boli medzi nimi aj ľudia, ktorí nemali žiadne osobné skúsenosti, nemali ani predstavu o Bohu, ani skutočne pevnú osobnú vieru. V dôsledku toho sa potom ďalej podávalo a rozprávalo veľa neúplných a nepravdivých vecí. Prečo my ľudia vlastne hľadáme nejaké náboženstvo? Je tam silná túžba po slobode a vnútornom pokoji, po nájdení zmyslu života. No veľmi rýchlo zistíme, že je jedno, v ktorom náboženstve hľadáme, skutočnú slobodu a vnútorný pokoj nenájdeme v žiadnom náboženstve, bez ohľadu na to, ako intenzívne hľadáme!

A presne to je jeden z dôvodov, prečo dnes existuje toľko rôznych náboženstiev a dôkazov o tom, že náboženstvá boli vytvorené ľuďmi, a nie Bohom. Pripomeňme si mnohé náboženské vojny, vraždy a plienenia, ktoré sa konali v mene cirkvi a náboženstva, a ešte stále sa konajú.

Celý tento chaos vo svete neexistuje preto, že by to chcel Boh, ale preto, že existuje toľko ľudí, ktorí si to želajú!
A zároveň očakávame od Boha, že znovu zmení všetko, čo sme si my sami vytvorili. Máme to vo svojich vlastných rukách, aby sme všetko, čo sme vytvorili zmenili naspäť na pozitívne, a mali by sme sa odpútať od myšlienky, že Boh má niečo spoločné s náboženstvom! Všetci žijeme spolu v jednom svete, a mali by sme sa sami seba opýtať, ako ľudia z rôznych kultúr a náboženstiev môžu žiť spolu v mieri. Naozaj veríme, že pravdu znovu nájdeme iba v jednom z náboženstiev, lebo len ono dokáže priniesť pravdivé odpovede, alebo nám všetky náboženstvá prinášajú kúsok pravdy a až spolu vytvárajú obraz o tom, ako vyzerá pravda?

Naozajstné hľadanie pravdy začína v srdci. Je veľa ľudí, ktorí veria v Boha, iba predstava Boha je rozdielna a každý má svoju vlastnú pravdu o Bohu, a opisuje ho tak, ako ho vníma. Boh je stvoriteľ a zdroj všetkého bytia, a v zásade nie je správne alebo nesprávne ani jedno a zároveň všetky náboženstvá. Rovnaká vlastnosť (sila, prístup), ktorá je na správnom mieste a v správnom čase božská, sa na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase považuje zase za satanskú, deštruktívnu. Pretože Boh tvorí len dobré, krásne a pravdivé. Neexistujú žiadne zlé vlastnosti ani žiadne zlé sily, existujú len nesprávne používané vlastnosti a nesprávne používané sily!

Foto1 © Ig0rZh http://www.fotolia.de I pmalenky
Foto 2 © Romolo Tavani http://www.fotolia.de I pmalenky