Ľúbostná mágia

Otázky & Odpovede

Existuje Boh? Časť 1

Muž povedal jednému chlapcovi: Dám ti 5 Eur, keď mi povieš, kde je Boh. Chlapec odpovedal: A ja vám dám 10 Eur, keď mi poviete, kde Boh nie je.

Existuje Boh?

Biblický výraz "Kto hľadá, nájde" pozná veľa ľudí, a napriek tomu sme zistili, že nie je také ľahké túto vetu správne pochopiť. V bolestivých situáciách, keď sa život neuberá podľa našich predstáv, sa stále znova a znova pýtame samých seba, ako vlastne máme začať hľadať Boha, a kde ho môžeme nájsť? Existuje vôbec nejaká správna alebo nesprávna cesta?

V podstate všetko, čo existuje je súčasťou Boha! Všetko, aj hmota má vedomie, a tým pádom božskú podstatu. On nepozoruje Zem iba zhora, ale aj z nášho pohľadu. Môžeme si to predstaviť tak, že Boh nie je mimo nás, ale v nás. Boh sa vtelil do každého kameňa, do každej živej bytosti atď. A preto sa aj pozerá na tento svet z každej živej bytosti. Aby však dokázal dobre poznať aj samého seba, musí hrať akoby hru. Môžeme si to predstaviť nasledovným spôsobom. Zoberme si jeden list papiera a predstavme si, že tento list papiera je Boh. Tento list papiera však nemôže poznať sám seba. Ale keď papier roztrháme na menšie kúsky, tak potom tieto "zdanlivo samostatné" časti môžu pozorovať iné časti a poznať jednotu s celkom. Takže všetko je súčasťou Boha, a preto sa Boh dokáže poznať vo všetkom, čo jestvuje.

Všetko, čo existuje, má svoj protipól - napríklad ako svetlo a tma, zelená farba - červená farba, alebo zvuk a ticho a podobne. Boh je tým prapôvodným bodom, z ktorého vychádzajú oba póly, a Boh je tým bodom, v ktorom sa všetko znova stretne.

V meditácii môžeme dôjsť k tzv. nulovému bodu, ktorý sa nazýva aj božský bod. K bezmyšlienkovému stavu. Z tohto nulového bodu všetko vzniká a všetko vychádza. To znamená, že Boh je začiatočný a východiskový bod všetkého, a je tiež súčasťou všetkého, čo existuje.

Existuje Boh? Časť 2

Foto © kevron2001 http://www.fotolia.de I pmalenky