Tarot

Veľká a Malá arkána

Tarot

Biela mágia

Tarot je sada kariet, ktorá sa skladá zo 78 kariet. Tieto karty sú rozdelené na 22 kariet Veľkej a 56 kariet Malej arkány (= z latinského slova arcanum, ktoré znamená Tajomstvo). Veľká arkána tvorí srdce Tarotu. Tarot môže v bielej mágii slúžiť ako kľúč pre komunikáciu s našim podvedomím, aby sme odhalili naše podvedomé a skryté sily.

Máte nejakú otázku? Sústreďte sa na vašu otázku... Kliknite potom na Tarot Online.

Tarot Blázon

BLÁZON (0)

Stojí ako novonarodené dieťa na začiatku života, respektíve v procese vývoja. Všetky šance a riziká, ležia ešte len pred ním. Začína svoju cestu bez predchádzajúceho zaťaženia. Všetko o tarote.
Tarot Mág

MÁG (I)

Poukazuje na to, že priania postupne nadobúdajú svoju reálnu podobu. Život môže byť viac aktívny. Všetko o tarote.
Tarot Veľkňažka

VEĽKŇAŽKA (II)

Upozorňuje na vlastné vnútorné vedomosti. Učí nás ako vyjadrovať svoje pocity a zároveň vedieť prijímať pocity. Všetko o tarote.
Tarot Cisárovná

CISÁROVNÁ (III)

Je skôr láskavou materinskou vychovávateľkou, ktorá vie stanoviť pevné hranice navonok, ale nevystupuje autoritatívne. Všetko o tarote.
Tarot Cisár

CISÁR (IV)

Poukazuje na to, aké dôležité je vedieť prevziať zodpovednosť. Samozrejme, je autoritatívny, ale autoritu vykonáva spravodlivo a zostáva vždy tolerantný. Predstavuje našu túžbu po stabilite, bezpečí a trvanlivosti. Všetko o tarote.
Tarot Veľkňaz

VEĽKŇAZ (V)

Nepoučuje, práve naopak, sprostredkováva dôležité pravidlá pre cestu životom – celkom rovnako ako dobrý učiteľ. Táto karta ukazuje cestu etiky a mravných zásad a predstavuje naše osobné úmysly, ktoré vyplývajú z našich základných morálnych hodnôt. Všetko o tarote.
Tarot Milenci

MILENCI (VI)

Symbolizujú prvý kontakt s opačným pohlavím – a odchod z rodičovského domu. Všetko o tarote.
Tarot Voz

VOZ (VII)

Znázorňuje aktívne prijatie samostatnosti, vedomý začiatok života vo svojej vlastnej réžii. Voz je jediná tarotová karta, ktorá významovo ukazuje vydať sa na cestu s úplnou dôverou a radosťou. Všetko o tarote.
Tarot Sila

SILA (VIII)

Znamená silu, ale aj radosť. Príležitosti nevyhnutne prichádzajú ku každému z nás - a človek ich dokáže zvládnuť. K aktívnemu zvládnutiu života so všetkými jeho problémami patrí aj inteligentné ovládanie vlastných vášní. Všetko o tarote.
Tarot Pustovník

PUSTOVNÍK (IX)

Zvestuje duchovnú zmenu: Človek sa už neusiluje v prvom rade o materiálne zabezpečenie, ale skôr o vnútorné hodnoty a zamyslenie sa nad sebou samým. Je to karta osamelosti a vnútorného pozastavenia sa. Symbolizuje významné skúsenosti, pri ktorých môžeme zistiť, kto sme, čo chceme a kam smerujeme. Všetko o tarote.
Tarot Koleso šťastia

KOLESO ŠŤASTIA (X)

Točí sa ďalej a ponúka nové príležitosti, ktoré treba využiť. Všetko o tarote.
Tarot Spravodlivosť

SPRAVODLIVOSŤ (XI)

Vyžaduje zodpovednosť a chce vedieť, čo a prečo sa vykonalo. Ide tu o to, aby boli rôzne sily znovu uvedené do rovnováhy. Všetko o tarote.
Tarot Obesenec

OBESENEC (XII)

Nepredstavuje šibenicu, ale oveľa iný spôsob nazerania na veci, ktorý so sebou prináša aj nové poznanie. Všetko o tarote.
Tarot Smrť

TIEŽ KARTA SMRTI (XIII)

neznamená koniec života, práve naopak začiatok nového obdobia a rozlúčku s doterajšími spôsobmi myslenia. Všetko o tarote.
Tarot Miernosť

MIERNOSŤ (XIV)

Znamená nový začiatok. Existujúce sily sa môžu nanovo premiešať a môžu byť použité na dosiahnutie nových a dôležitých cieľov. A môže sa začať nová etapa života. Všetko o tarote.
Tarot Diabol

DIABOL (XV)

Nechápe sa ako diabolský zloduch a priepasť symbolizujúca peklo. Upozorňuje skôr na negatívne aspekty nášho vlastného bytia a ukazuje nám temné oblasti nášho „Ja“, ktoré pred ostatnými ľuďmi a pred sebou samým tak radi zakrývame. Všetko o tarote.
Tarot Veža

VEŽA (XVI)

Táto karta má dve tváre. Upozorňuje na to, že niektoré boje môže človek aj prehrať. Ale tiež znamená nádej: Ak boli už raz narušené staré štruktúry a pripravené plány boli prekonané, tak poskytuje pozitívny náhľad do budúcnosti. Prichádzajú nové príležitosti. Všetko o tarote.
Tarot Hviezda

HVIEZDA (XVII)

Prináša nádej a dôveru. Udalosti, ktoré k nám prichádzajú sa môžu veľmi dobre vydariť. Takže: Chce to len odvahu! Všetko o tarote.
Tarot Mesiac

MESIAC (XVII)

Symbolizuje, že cesta intuície je prísľubom úspechu. Poznatky nachádzajúce sa v hĺbke nášho „Ja“ môžu byť teraz pre nás užitočné – práve tak dobre aj pre produktívne hľadanie nových poznatkov. Všetko o tarote.
Tarot Slnko

SLNKO (XIX)

Poukazuje na ideálny obraz človeka. Človek odložil všetky pochybnosti a je si istý sám sebou. Už ho viac nič nevyvedie z duševnej rovnováhy. Vďaka svojej rovnováhe je skutočne silný. Je nabitý energiou a plný oprávnenej nádeje môže pozerať do budúcnosti. Všetko o tarote.
Tarot Súd

SÚD (XX)

Vyzýva k zamysleniu sa. Ako prebiehal doteraz náš život? Aké chyby sme urobili? Kde sa nahromadila vina? Chyby a omyly môžeme teraz sebakriticky odhaliť - a hodiť ich cez palubu ako nepotrebnú záťaž. Brána k ďalšiemu duchovnému rozvoju je otvorená. Všetko o tarote.
Tarot Svet

SVET (XXI)

Predstavuje ideálny cieľ každého človeka: Prekonal všetky prekážky a jeho individuálna osobnosť bola v každom smere rozvinutá. Teraz žije v úplnom súlade so sebou samým a v harmónii s celým vesmírom. Všetko o tarote.
Ľúbostná mágia Logo

Keby sme Veľkú arkánu Tarotu, teda karty od 0 do XXI, chápali ako názorné zobrazenia ľudských životov, tak znamená nula (Blázon) začiatok. Dieťa prichádza do života. Príležitosti a nebezpečenstvo, ďalej problémy a úspechy, plač a smiech – takto sa pred ním pripravuje celý jeho budúci život. Malé dieťa už skoro rozpozná: Viem konať, viem jednať (I). Naučí sa vyjadrovať svoje pocity a vedieť prijímať pocity iných (II). Celkom blízko stojí matka (III), ktorá dieťa drží za ruku a sprevádza ho životom. Ideálny otec (IV) učí dieťa zodpovednosti za seba samého. Matka a otec poskytujú dieťaťu lásku a istotu. Neskôr prichádza učiteľ (V), ktorý dieťa vzdeláva. Učí ho pravidlá. Dieťa rastie a uzatvára známosti s opačným pohlavím (VI). Pomaly sa stáva samostatné (VII) a odpútava sa od prvých autoritatívnych osôb v jeho živote. Potom sa mladý človek zoznamuje so silou života (VIII). Ona je základom toho, aby človek dokázal prijímať rôzne životné výzvy. Avšak pri všetkej sile sa nesmie zabúdať ani na najvnútornejšie hodnoty (IX). Naše vlastné vnútorné „JA“ sa hľadá najlepšie vtedy, ak už existuje určitá vonkajšia istota tohto „JA“. Len čo človek našiel sám seba, osud (X) ho postaví pred nové úlohy, ponúkne mu nové príležitosti.

Preložené z nemeckého originálu: Tarot

Uvedomelý človek vie, že musí prijať zodpovednosť za to, čo urobil a čoho sa vzdal (XI). Sebavedomý človek rozpoznáva nové z iného uhla pohľadu (XII). Rozlúči sa s nesprávnymi snami a ideálmi (XIII) a vie prijať nové výzvy. Toto nové smerovanie znamená: Starší človek vie, ako má používať svoje schopnosti a sily na to, aby neustále dosahoval niečo nové (XIV). Medzičasom veľmi dobre spozná sám seba a je si tiež vedomý svojich slabých stránok. Pozná svoje temné stránky a tiež pozná svojho „vnútorného nepriateľa“ (XV). Vie, že existujú nielen víťazstvá, ale aj prehry. Prehry však nemusia znamenať len koniec. Človek nestráca vždy len preto, že sa neprispôsobil zmeneným situáciám (XVI). Avšak na neúspechoch sa môžu stavať nové úspechy. Neúspechy poukazujú na to, že človek išiel nesprávnym smerom a že jeho vlastné silné stránky sa nachádzajú v iných oblastiach. Nad všetkým žiari nádej, jedna z najdôležitejších hnacích síl človeka (XVII). Múdry človek vždy vidí nádej a nikdy nezabúda na svoje duševné sily. Dôveruje svojej tvorivej fantázii, svojej intuícii. Hľadá svoju silu vo svojom najhlbšom vnútri (XVIII). Človek sa stále viac podobá k svojmu ideálu – a to uvoľnenému a vyrovnanému človeku (XIX). V myšlienkach sa vracia späť do minulosti, priznáva si svoje chyby a ľutuje ich. Rastie s úspechmi ako aj s prehrami. Fyzicky je silný a znovu slabý, avšak duchovne neustále rastie ďalej. Zrelý človek súdi aj sám seba spravodlivo a primerane. Tento človek našiel sám seba, svoj vnútorný mier - a takto dokáže rásť, prežíva skutočný rozvoj svojho vlastného „JA“, vrátane svojho potenciálu. Je silnou bytosťou, ktorá je v súlade s prírodou a celým vesmírom. Viac o Tarote.

Našli ste partnera svojich snov, no neviete sa s ním dať dokopy? Dohodnite si u nás nezáväznú konzultáciu!

Máte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie alebo neviete, čo by ste mali v súčasnej situácii robiť? Využite naše dlhoročné skúsenosti. Pomôžeme vám!

Kto hľadá, nájde!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozývame vás na naše webové stránky.

Máte problémy vo svojom ľúbostnom živote a neviete, ako ďalej? Ste práve teraz konfrontovaní s niečím, čo ste doteraz považovali za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chcete nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebujete vedieť odpovede na vaše otázky?

Ľúbostná mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na ľúbostnú mágiu a spájanie partnerov.

Nemilujeme, pretože nechápeme. Nechápeme, pretože nemilujeme.
Dvom je lepšie ako jednému, pretože majú odmenu za svoju námahu.
Biela mágia Logo

Daghan-Malenky GmbH
Marion Daghan-Malenky
Pavol Malenký
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Hessen, Nemecko
Mobil DE: +49 176 3542 7368


Mgr. Monika Slivová
Brezová 6
953 01 Zlaté Moravce
Slovensko
Mobil SK: +421 902 734 483